Főigazgatói tájékoztató az integrációról

Dr. Vadász Mária főigazgató tájékoztató munkaértekezletet tartott március 3-án a vásárosnaményi tagkórházban, március 4-én a fehérgyarmati székhelyen. A zsúfolásig megtelt előadótermek is jelezték az egyetlen napirendi pont jelentőségét.<br />A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés február 26-i ülésén határozott a fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények (Jósa András Oktató Kórház, Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő, Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház) integrációjáról.

A betegellátás színvonalának megőrzése mellett a gazdaságosabb és hatékonyabb működés érdekében döntöttek az átszervezésről, melytől jelentős megtakarítást vár a fenntartó.

A közgyűlés kórházait a jövőben 100 %-ban megyei önkormányzati tulajdonban lévő korlátolt felelősségű társaságokká szervezi át, melyekből holdingot hoz létre. Dr. Vadász Mária az esetleges félreértések tisztázása érdekében fontosnak tartotta a közvetlen tájékoztatást, beszámolójában nagy hangsúlyt fektetett a kollektívát érintő változásokra.

A főigazgató kitért a megszavazott változat bemutatása mellett a közgyűlés által nem támogatott másik javaslat részleteire is. Ennek értelmében a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő jogutódlással szűnt volna meg, a három megyei fenntartású intézmény helyett egy jött volna létre, mellyel intézményünk gazdasági és szakmai önállósága és súlyponti kiemelése is megszűnt volna. Habár költségvetési intézmény maradt volna a kórház, nem lett volna garantált a struktúra megmaradása.

A közgyűlés február 26-i határozata alapján a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő jogutód nélkül szűnik meg és ezek után alakul meg a kiemelten közhasznú non-profit korlátolt felelősségű társaság, ugyanúgy, mint a másik két megyei fenntartású kórház esetében. A három önálló gazdasági társaság nagyrészt szakmailag, kisebb részt gazdaságilag önállóan működik tovább, megmaradnak az eddigi besorolásai, így intézményünk is súlyponti kórház marad. A három kórház együtt lép be a megyei fenntartású holdingba, melynek az irányítására 100 % tulajdonjogú, megyei fenntartású zártkörű részvénytársaságot hoz létre a közgyűlés. A zrt. menedzsmentjében helyt kapnak a jelenlegi kórházak főigazgatói is, megalakulásától számított négy évig, miközben egy vezérigazgató irányítja a részvénytársaságot. Ez a gazdasági forma Magyarországon eddig egyedülálló, melynek kialakítását az előzőleg készített hatástanulmányok, és szakmai konzultációk látszanak alátámasztani. A központosítás előnyei közzé tartozik, hogy a három nagy kórház együtt indíthat közbeszerezési eljárásokat, valamint az árleszállító hatásban bízva közösen intézik a beszerzéseket és a beszállításokat, és a kórházak fejlesztései összhangba kerülnek. Intézményünknek lehetősége nyílik a szakképzésekbe való bekapcsolódásra is.

A közgyűlés határozatában rögzítette azt is, hogy kollektív szerződés kötésére is sor kerül. A főigazgató biztosította a jelenlévőket, aki továbbfoglalkoztatást szeretne, lesz rá lehetősége, de már nem közalkalmazotti, hanem alkalmazotti formában. Kiemelte, hogy a kórház eddigi kollektívájának megmaradása a térség magas szintű egészségügyi ellátása miatt szükséges, hiszen elsősorban az itt dolgozóknak köszönhetőek az elmúlt évek eredményei.

Dr. Vadász Mária a jövőt illetően elmondta, hogy a közgyűlés április 30-áig újból tárgyalja az integráció további lépéseit, elsősorban a strukturális kérdéseket, valamint a munkaszervezetek kialakítását. "Fontosnak tartom a dolgozók folyamatos tájékoztatást, hogy ne legyenek munkatársaim bizonytalanságban, és mindenki nyugodtan tudja végezni munkáját. Ez is feltétele annak, hogy az átszervezés során a betegellátás folyamatának zavarára semmilyen körülmények között se kerülhessen sor" - zárta tájékoztatóját a főigazgató.

Seszták Oszkár, a Megyei Közgyűlés elnöke tart tájékoztatást 2009. március 11-én (szerdán) 15.00 órától a fehérgyarmati székhely orvosi könyvtárában, melyre várjuk minden kedves dolgozónkat! Lehetőség van előzetes írásbeli kérdésfeltevésre is, melyet szíveskedjenek eljuttatni a fehérgyarmati székhely Főigazgatói Titkárságára 2009. március 11-én 9 óráig.