Orvosi könyvtár

Történet

A Fehérgyarmati Városi Kórház 1963-ban kezdte meg működését és a rákövetkező évben, melyről az első leltárkönyvi bejegyzés is tanúskodik, elkezdte tevékenységét a könyvtár. Új osztályok létesültek, megnőtt az orvosok, ápolók létszáma, így egyre nagyobb igény jelentkezett az orvosi könyvtár megszervezésére. Eleinte nem állt külön helyiség a rendelkezésre, ezért a könyvtár többször változtatta helyét. Végül a vezetés fontosnak tartotta és támogatta, hogy a szülészeten egy folyosórész leválasztásával alakítsanak ki egy könyvtárszobát. Az 1971-es instruktori jelentésből már az derül ki, hogy berendezése jó, rendeltetésének megfelelő. A mennyezetig bepolcozott helyiségben, ami alkalmanként előadóteremként is szolgált, 12 olvasó számára volt helyben olvasási lehetőség. Eleinte gyakran váltották egymást a könyvtárvezetők. 1966-tól főállásban, Kerti Sándornét bízták meg a könyvtárosi teendők ellátásával. A megye orvosi könyvtáraiban ő volt a legrégebbi munkatárs (2006-ban nyugdíjba ment). Ez a hosszú ideje végzett elhivatott munka meglátszik a könyvtáron.

A hetvenes évek legfontosabb feladatai az osztályon lévő anyagok feldolgozása, a szerzői betűrendes katalógus építésének elkezdése, a folyóirat katalógus pontosítása, a naprakész adminisztráció kialakítása, valamint a személyi lapos kölcsönzésre való áttérés voltak.

Az állománygyarapításra mindig biztosított a kórházvezetés több-kevesebb pénzt. Igyekeztek teljességgel megvásárolni a magyar nyelvű orvos-egészségügyi szakkönyveket, konkrét igény alapján pedig egyéb (jogi, gazdasági stb.) irodalmat és külföldi dokumentumokat.

1981-ben készült el a könyvtárhasználati szabályzat. Megindult az irodalomkutatás, a témafigyelés, a könyvtárközi kölcsönzés. A mindig magas színvonalú szakmai munka eredményeként sokan látogatták a könyvtárat. Már 1983-ban volt szerzői betűrendes és szakkatalógus a könyvekről, betűrendes a folyóiratokról. Rendszeresen készült fölöspéldány-jegyzék, a duplum példányok hasznosítására.

Az 1978-ban egyesített fehérgyarmati-mátészalkai kórházak könyvtára megszervezte a betegkönyvtári ellátást. A beszerzett könyvek feldolgozása, később a kölcsönzés az orvosi könyvtárosra hárult. Ez közművelődési könyvtár az orvosi állománytól elkülönítve volt elhelyezve és kezelve.

1996-ban egyesült a Fehérgyarmati Városi Kórház és a Vásárosnaményi Városi Kórház és 1997-ben megkezdődtek a nagyszabású rekonstrukciós munkálatok. Ez idő alatt a könyvtár átmenetileg a kórház területén lévő kastély épületben kapott helyet. A jelenlegi helyiségbe 2002-ben, a rekonstrukció befejeződése után került a könyvtár. Az új épület második emeletén lévő könyvtár egyben konferenciaterem is.

A könyvtár korlátozottan nyilvános szakkönyvtár.
Feladata az intézményen (tagintézmények) belül az orvosok, szakdolgozók, háttérszolgáltatásban dolgozók, hallgatók és a megyében lakó felhasználók részéről jelentkező szakirodalomi információs igények kielégítése. Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges szakirodalmat. Ennek megfelelően gyűjti a dolgozói igényekhez mérten a dokumentumokat.

Szolgáltatásai

  • helyben használat
  • kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés
  • referensz szolgálat, felvilágosítás, tájékoztatás
  • irodalomkutatás, témafigyelés
  • reprográfiai szolgáltatás (fénymásolás, szkennelés limitált keretben)

NYITVATARTÁS

KEDD és CSÜTÖRTÖK: 8.30 - 15.30

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználók köre
A könyvtár korlátozottan nyilvános. Szolgáltatásait elsődlegesen a fenntartó intézmény orvosai, szakdolgozói és más egészségügyi dolgozók vehetik igénybe.
Használhatják a könyvtárat a város, a megye területén lévő más egészségügyi, szociális és oktatási intézmények hallgatói és dolgozói.
A fenti igények kielégítése után a könyvtár állományát rendelkezésre bocsátja az ország többi polgára számára (könyvtárközi kölcsönzés).
A könyvtár használata
A szakkönyvtár gyűjtemény használatának feltétele a beiratkozás. A könyvtári szolgáltatások mindenki számára ingyenesek. A beiratkozás személyazonosító, diákigazolvány felmutatásával történik. Az olvasó aláírásával igazolja, hogy tudomásul veszi a Könyvtárhasználati Szabályzatban leírtakat.
Általános rendelkezések
Az olvasó köteles visszahozni a kikölcsönzött dokumentumokat a határidı lejártakor, illetve állományellenőrzés esetén.
Azt az olvasót, aki a kölcsönzött dokumentumokat nem szolgáltatja vissza, hanyagul kezeli vagy megrongálja, a könyvtár kizárja a kölcsönzésből.
Tartós használatba a legalapvetőbb mindennapos munkaeszköznek minősülő művek kerülhetnek.
Amennyiben olvasói igény merül fel a tartós használatba került művekre, azt használója köteles meghatározott időre visszaadni a könyvtárba.
Az intézetből távozó dolgozók a kölcsönzött dokumentumokat kötelesek a könyvtárnak visszaadni. A Humánpolitikai Osztály csak az aláírt igazolás birtokában teszi lehetıvé a dolgozó eltávozását.

Elérhetőség
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmat
Könyvtáros: Tyahor Valéria
Levélcím : 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
Telefon : +36 44 511-165
Fax : +36 44 511-130
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.