Fontos információk!

 • Tisztelt Szülők!
  Először is hadd gratuláljunk Önöknek!

  Az alábbiakban néhány hasznos tanácsot olvashatnak a kisbaba anyakönyvi kivonatának és TAJ számnak intézésével kapcsolatban.

  Az újszülött születési ANYAKÖNYVI KIVONATÁNAK kiállításához szükséges:
  • anya személyazonosító igazolványa
  • anya lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  • házasság esetén 300 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat
  • élettársi kapcsolat esetén: apasági elismerő nyilatkozat a lakhely szerinti polgármesteri hivatalnál lehet tenni, az "orvosi igazolás a szülés várható idejének" kiadása után rögtön, a még meg nem született babára . Szüléskor ezt az apasági nyilatkozatot és az orvosi igazolást hozni kell, hogy az anyakönyvezés zökkenőmentes legyen.
  • válás esetén a jogerős bírósági ítélet
  • apa halála esetén annak halotti anyakönyvi kivonata
  Külföldi állampolgárok esetében
  • az anya és az apa útlevele
  • anya lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  • házassági anyakönyvi kivonat magyar fordítása
  • hajadon esetén hajadoni nyilatkozat a családi állapot igazolására


  Az újszülött születési anyakönyvi kivonatát a fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjénél lehet átvenni ügyfélfogadási időben:

  Hétfő: 08.00-16.00
  Kedd: 08.00-12.00
  Szerda: 08.00-16.00


  melyet átvehet a szülő nő férje, élettársa, de meghatalmazással a nagyszülők is.

  TAJ szám

  Az újszülöttek TAJ- számát a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő kéri meg az anyák számára, amelyet ők a megadott levelezési címen kb. 1-2 héten belül megkapják.

  Kérjük, hogy ezt a TAJ-számot az újszülött nevével, kézhezvétel után - a pontos adatnyilvántartás miatt - az alábbi telefonszámok valamelyikére (munkaidőben) bediktálni szíveskedjenek:

  Fehérgyarmat: +36 44 511-147 vagy +36 44 511-190 -es telefonszám
  Vásárosnamény: +36 45 570-779 -es telefonszám

 • Tisztelt Hozzátartozók!
  Először is fogadják őszinte részvétünket!

  Szeretnénk röviden összefoglalni, hogy mi a teendő abban az esetben, ha valakinek egy hozzátartozója a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdőben hunyt el.

  • Első lépésként kérjük keresse fel azt az osztályunkat, ahol az Ön hozzátartozója elhunyt és kérjük vegye át az elhunyt személyes holmijait, illetve írja alá a szükséges papírokat (amennyiben ezek elmaradtak).
  • Második lépésként a kórbonctanra ("B" épült alagsor) kérjük vigye be az elhunyt ruháját, illetve itt megkapja az elhunyt halottkezelési lapját.
  • Harmadik lépésként a halottkezelési lappal keresse fel a betegfelvételeinket (Fehérgyarmaton a szakrendelő folyosón, a porta mellett, Vásárosnaményban a főbejárat felől a porta mögött található).

  Feltétlenül hozza magával a következő dokumentumokat:

  Elhunyt személyi igazolványát
  Elhunyt lakcímkártyáját
  Elhunyt házassági anyakönyvi kivonata (amennyiben van)

  Amennyiben az elhunyt házasságban élt:

  Házastárs személyi igazolánya
  Házastárs lakcím kártyája

  Amennyiben az elhunyt özvegy volt:

  Házastárs halotti anyakönyvi kivonata

  További szükséges információk:

  Az elhunyt legmagasabb iskolai végzettsége
  Az elhunyt utolsó munkaköre
  Mennyi gyermeke született az elhunytnak és ebből mennyi él jelenleg
 • Az 1997. évi CLIV. Törvény 24.§. (3) bekezdés c. pontja alapján a beteg jogosult „az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni”. Más személy részére a betekintés, másolat kiadása a törvény 24.§. (6), (7), (8) bekezdésben foglaltak szigorú betartása mellett történhet.