Kórházhigiénés Osztály


Dr. Varga Éva
osztályvezető higiénés főorvos

Turcsánné Pampuch Ildikó
osztályvezető főnővér

Horváth István Központi
sterilizáló csoportvezető


Dolgozói létszám:

Sterilizáló I. (Sebészeti tömb): 22 fő

11 fő OKJ fertőtlenítő - sterilizáló
1 fő általános ápoló
10 fő egyéb szakmunkás

Sterilizáló II. (Szülészet-Nőgyógyászati tömb): 6 fő

2 fő fertőtlenítő – sterilizáló
1 fő ortopéd műszerész
3 fő egyéb szakmunkás

Higiénés csoport:

3 fő diplomás ápoló
1 fő közeg és járványügyi felügyelő,
1 fő biológus
1 fő eü. ügyvitel szervező

Infekciókontroll mobil team:

3 fő diplomás ápoló,
1 fő népegészségügyi ellenőr

 
Az osztály feladatai, tevékenységi köre:

• A kórház higiénés működési rendjének felügyelete.

• A kórházban folyó megelőző higiénés tevékenység koordinálása, segítése, ezen a téren kapcsolattartás a kórház és a hatóság között;

• A Központi Sterilizáló működtetése, sterilanyag ellátás folyamatának felügyelete, szabályozása

• Fertőtlenítési Útmutató kiadása, karbantartása

• A fertőtlenítő takarítás, felületfertőtlenítés, fertőtlenítő mosás, a rovar- rágcsáló irtás felügyelete.

• Ütemterv alapján és szükség szerinti higiénés szemlék és mikrobiologiai mintázások végzése a szervezeti egységekben.

• Nosocomiális surveillance szervezése, végzése, koordinálása. a gyógyító osztályokon, a nososocomiális fertőzések, multirezistens kórokozók, esetleges járványok folyamatos monitorozása, ezek online jelentése.

• A fertőző betegek izolálásával (elkülönítés) kapcsolatban helyszíni tanácsadás és felügyelet biztosítása. Halmozottan előforduló fertőzések esetén járványügyi kivizsgálás végzése.

• A kézhigiéne, és az egyéni védőeszközök használatának kiemelt ellenőrzése. A kézfertőtlenítőszer felhasználás monitorozása. A kézfertőtlenítési hajlandóság évenkénti értékelése.

• A kézhigiénés és más infekciokontroll alapismeretek oktatása az egészségügyi dolgozók számára.

• Higiénés vonatkozású szakmai állásfoglalások, intézményi eljárásrendek készítése új eszközök anyagok beszerzésénél, üzemeltetésénél, új eljárások bevezetésénél.


Elérhetőségek:

Sebészeti tömb - (42) 599-700, 599-800

földszint

   

  ::  

Főorvosi szoba

1610

       

Higiénés csoport I., Főnővéri szoba

1112

     

  ::  

Higiénés csoport II.

1151

     

  ::  

Központi Steril Műszermosó I.

1263

     

  ::  

Központi Steril gépterem

1253

Szülészeti tömb - (42) 599-700, 599-800

földszint

   

  ::  

Központi Steril Műszermosó II.

1876

     

  ::  

Központi Steril Csomagoló

1877