Stratégiánk

 

Misszió:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a területi ellátási kötelezettségben hozzárendelt betegek minőségi ellátását kívánja biztosítani. Az ellátás során a kórházcsoport nagy hangsúlyt helyez a prevencióra, amivel hozzá kíván járulni a megyei és végső soron a magyarországi lakosok egészségtudatának formálásához. Tevékenységével a testi és mentális egészséges életmódra hívja fel a társadalom figyelmét.

Vízió:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a térség és Magyarország élenjáró egészségügyi intézménye kíván lenni a minőségi betegellátás során mind orvos-szakmai, mind gazdálkodási értelemben. Szlogenje az „elégedett beteg, megbízható kórház”. A kórházcsoport a kötelező fekvő és járóbeteg ellátási tevékenységén felül fizetős betegellátással és klinikai kutatásokkal is kíván foglalkozni. Az Intézmény további kiemelt célja, hogy a környékbeli betegellátó intézmények integrációs igényeit rugalmasan és gyorsan tudja támogatni.

Stratégia:

Az Intézmény a misszióban és vízióban megfogalmazottakat stratégiája segítségével kívánja teljesíteni. A stratégiai célokat a Balance Score Card (BSC) eszközével határozza meg, az alapján méri a teljesülést és jelöli ki a beavatkozási pontokat.

A minőségi betegellátáshoz fenntartható működésre van szükség. A múlt rendkívül rossz gazdasági és morális öröksége teljes átalakításra szorul, amely mellett a menedzsment maximálisan elkötelezett. A fenntarthatóság három alappillére:

- a nem NEAK bevételek növelése,
- jelentős hatékonyságjavulás a belső folyamatokban,
- a munkavállalók motivációjának erősítése, a megtartóerő növelése.

Mindezekhez elengedhetetlenül szükséges az Intézményhez tartozó tagvállalatok szakmai integrációja, az egységes szakmai fellépés és szolgáltatási színvonal megteremtése.

1. Nem NEAK bevételek növelése

Az Intézmény állami finanszírozásból tartja fenn magát. A közép és hosszútávú fenntarthatóság alapja, hogy több lábon álljon a kórházcsoport és ennek keretében a nem állami bevételeit növelje. Ezért az Intézmény törekszik az összes lehetséges EU-s finanszírozási projekt megpályázására és megnyerésére. Az ebből elnyert összegből lehet biztosítani a beruházások forrásigényét. A pályázatok azonban ad hoc jelleggel jelentenek forrást, az állandó bevétel megszerzését a tevékenységi portfólió bővítésével kell megteremteni. A tevékenységi portfóliót a fizetős betegellátással és a klinikai vizsgálatok végzésével szükséges kiegészíteni. Ezen tevékenységek megerősítéséhez a külső vevői kapcsolatok fejlesztése rendkívül lényeges mind belföldön, mind külföldön. A földrajzi adottságok kihasználásával az orosz-ukrán-román piac kézenfekvően megszólítható, de középtávon cél a nyugat-európai országok lakosságának megnyerése is.

2. Jelentős hatékonyságjavulás a belső folyamatokban

A fenntarthatóság érdekében szükséges a vevői megelégedettség javítása, hiszen ez biztosítja a megfelelő betegforgalmat és ezáltal a bevétel rendelkezésreállását. Ehhez azonban jelentős hatékonyságjavulást kell elérni a belső folyamatokban. Garantálni kell a megítélt NEAK finanszírozáshoz szükséges teljesítmény elérését. Emellett az ellátást orvos-szakmai értelemben hatékonyan szükséges nyújtani. A hatékony ellátás minőségi és biztonságos, valamint gazdaságos is egyben. A gazdaszemlélet meghonosítása és megtartása kiemelt fontosságú, mert alapja a versenyképességnek és a fenntarthatóságnak. Ez utóbbit támogatja a többlábonállás jegyében a nem NEAK finanszírozású termékek fejlesztése. Tekintettel a szektor általánosan nehéz helyzetére, a munkavállalói bérek alacsony színvonalára minden eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy motiválni lehessen az egészségügyi személyzetet. A nem NEAK finanszírozású termékek alapot adnak a munkavállalók anyagi motiválására. A belső folyamatok fejlesztésekor nem megkerülhető, hogy az Intézményen kívüli egészségügyi intézmények integrációs igényeire gyors és rugalmas válaszokat lehessen adni, ezért az integrációs képességeket erősíteni kell. Az alaptevékenység folyamatainak javítása csak úgy képzelhető el, hogy ezzel párhuzamosan a háttértevékenység hatékonysága is folyamatosan növekszik.

3. A munkavállalók motivációjának erősítése, a megtartóerő növelése

A termékportfólió bővítéséhez, a folyamatok hatékonyságának javításához elengedhetetlen a stabil munkavállalói állomány. Figyelemmel a szektor financiális nehézségeire komoly fluktuációval – jelenleg az országos átlag 15%, míg az Intézményé 10% körül van - kell szembenézni és azt megfelelően ellensúlyozni. A korfa jelenleg kedvezőtlen helyzetet mutat, ami beavatkozást igényel a menedzsment részéről. Több szakmában kell gondoskodni a fiatal szakértelem bevonzásáról és megtartásáról. Ezekben segít az egyes egyént érintő személyes és vezetői kompetenciák fejlesztése mellett a kooperáció erősítése, és az együttműködésre ösztönzés. Az együttműködés fokozása az egyéni, csoport, kórházi és kórházcsoportszintű célok jobb összehangolásával biztosítható.