Felnőttképzés

AZ INTÉZMÉNY FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a nyíregyházi, nagykállói, mátészalkai, fehérgyarmati és vásárosnaményi kórházak integrációja eredményeként jött létre. Az egy megyei, három városi és egy szakkórház összeolvadása fokozatosan, több lépésben történt meg, az intézmény jelenlegi, egységes, költségvetési intézményi működési formáját 2013. április 1. napjával nyerte el.

A tulajdonos az átalakítás eredményeként azt a célt kívánta elérni, hogy valósuljon meg az egyes tagintézmények egységes, koordinált szakmai irányítása és kontrollja, történjen meg a humán-, illetve a tárgyi erőforrások optimalizálása, mindezek pedig vezessenek a magasabb színvonalú és gazdaságos betegellátáshoz.

A Debreceni Egyetem oktatókórházaként nagy tapasztalatra tettünk szert a orvos- és az ápolóképzéshez kapcsolódó gyakorlati oktatásban, ezért - mivel az egységes irányítás alá vont szervezet már elég nagy számú szakdolgozói és orvosi létszámot kezelt ahhoz, hogy a szervezeten belül felmerülő képzési és továbbképzési igényeket saját erőforrásainkkal gazdaságosabban tudjuk kielégíteni – kézenfekvőnek tűnt a saját képzésszervezési jogosultság megszerzése. A felnőttképzési tevékenységünk megkezdésének elsődleges motivációja ezért elsősorban a saját munkatársaink továbbképzésének a megszervezése és lebonyolítása volt, ami fokozatosan bővült a régióban működő többi kórház szakképzési igényeinek a kielégítésével. Az elmúlt évek fejlődésének eredményeképpen a speciális, ráépített képzésekben megszerezhető, egészségügyi szakmákban a szakember-utánpótlásunk elsődlegesen a saját képzéseinkre támaszkodik.

Intézményünk alapvető célkitűzése, hogy a munkatársak a jogszabályi előírásoknak megfelelő, valamint a szakterületek tevékenységéhez igazodó általános és szakirányú ismeretekkel rendelkezzenek, melyekkel magas színvonalon képesek végezni a munkakörükből adódó tevékenységeket. A képzések tekintetében a szakmai minőség mellett kiemelt szempont a költséghatékonyság.

Oktatási tevékenységünk során törekszünk arra, hogy a felnőttképzésre vonatkozó törvényi előírásoknak maximálisan eleget tegyünk, minőségirányítási rendszerünk követelményeinek megfeleljünk, és a képzésben résztvevők megelégedettségét biztosítsuk. Oktatási tevékenységünk során arra törekszünk, hogy a képzési programok céljai megvalósuljanak, a képzésben résztvevők elsajátítsák mindazon tudást, amely megfelel a képzési program előre lefektetett követelményeinek. Oktatási, egyben felnőttképzési tevékenységünk alapvető célja intézményünk humánerőforrás-szükségletének hosszú távú biztosítása.

Intézmény hatósági nyilvántartásba vételi száma: E-000828/2014

Intézményünk az alábbi 13 szakmában rendelkezik felnőttképzési engedéllyel:

 Képzési program megnevezése  OKJ száma   Nyilvántartásba vételi száma 
 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens   52 720 01  E-000828/2014/A013
 Aneszteziológiai szakasszisztens  55 725 01  E-000828/2014/A010
 Betegkísérő  31 723 01  E-000828/2014/A012
 Diabetológiai szakápoló és edukátor  55 723 03  E-000828/2014/A007
 Epidemiológiai szakápoló  55 723 04  E-000828/2014/A005
 Felnőtt intenzív szakápoló  55 723 05  E-000828/2014/A002
 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens  55 725 03  E-000828/2014/A006
 Gyermek intenzív szakápoló  55 723 08  E-000828/2014/A003
 Műtéti szakasszisztens  55 725 15  E-000828/2014/A009
 Műtőssegéd-gipszmester  32 725 01  E-000828/2014/A001
 Onkológiai szakápoló  55 723 13  E-000828/2014/A008
 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató  55 723 14  E-000828/2014/A011
 Sürgősségi szakápoló  55 723 15  E-000828/2014/A004


A Humánerőforrás-fejlesztési Osztályon belül működő oktatási csoport állandó alkalmazásban álló 6 fő szakoktatót, 1 fő orvosképzési és szakoktatási koordinátort valamint 1 fő vezető oktatásszervezőt foglalkoztat. A szakoktatók feladatai közé tartozik az évközi és nyári gyakorlatra érkező hallgatók/tanulók fogadása a kijelölt szakmacsoporton belül, ápolástani ismeretek protokoll szerinti betegágy melletti oktatása, a szakmai gyakorlatot, vizsgafelkészítőt és az orientációs gyakorlatot a képzőintézmények által kiadott gyakorlati követelményeknek megfelelően vezeti, valamint elméleti oktatásban is részt vesznek.

Lezárult képzéseink:

Aneszteziológiai szakasszisztens OKJ 55 725 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000828/2014/A010
Képzés időtartama: 2016.09.03 - 2017.08.19., létszám: 13 fő, lemorzsolódás: 3 fő, finanszírozás: önköltséges, tanulmányi átlag: 4,1

Műtéti szakasszisztens OKJ 55 725 15
Nyilvántartásba vételi száma: E-000828/2014/A009
Képzés időtartama: 2016.09.03 - 2017.08.19., létszám: 26 fő, lemorzsolódás: - , finanszírozás: önköltséges, tanulmányi átlag: 4,26

Folyamatban levő képzéseink:

Felnőtt intenzív szakápoló OKJ 55 723 05
Nyilvántartásba vételi száma: E-000828/2014/A002
Képzés időtartama: 2018.05.26 - 2019.06.22., létszám: 11 fő, finanszírozás: támogatott.

Műtéti szakasszisztens OKJ 55 725 15
Nyilvántartásba vételi száma: E-000828/2014/A009
Képzés időtartama: 2018.05.25 - 2019.06.27., létszám: 26 fő, finanszírozás: támogatott.

Műtőssegéd-gipszmester OKJ 32 725 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000828/2014/A001
Képzés időtartama: 2018.06.02 - 2019.04.13., létszám: 5 fő, finanszírozás: támogatott.

Betegkísérő OKJ 31 723 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000828/2014/A012
Képzés időtartama: 2019.02.08 - 2019.05.18., létszám: 22 fő, finanszírozás: önköltséges.

Felnőttképzési eljárásrend