Felnőttképzés

AZ INTÉZMÉNY FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház a nyíregyházi, nagykállói, mátészalkai, fehérgyarmati és vásárosnaményi tagkórházak integrációja eredményeként jött létre. Az egy megyei, három városi és egy szakkórház összeolvadása fokozatosan, több lépésben történt meg, az intézmény jelenlegi, egységes, költségvetési intézményi működési formáját 2013. április 1. napjával nyerte el.

A tulajdonos az átalakítás eredményeként azt a célt kívánta elérni, hogy valósuljon meg az egyes tagintézmények egységes, koordinált szakmai irányítása és kontrollja, történjen meg a humán-, illetve a tárgyi erőforrások optimalizálása, mindezek pedig vezessenek a magasabb színvonalú és gazdaságos betegellátáshoz.

A Debreceni Egyetem oktatókórházaként nagy tapasztalatra tettünk szert a orvos- és az ápolóképzéshez kapcsolódó gyakorlati oktatásban, ezért - mivel az egységes irányítás alá vont szervezet már elég nagy számú szakdolgozói és orvosi létszámot kezelt ahhoz, hogy a szervezeten belül felmerülő képzési és továbbképzési igényeket saját erőforrásainkkal gazdaságosabban tudjuk kielégíteni – kézenfekvőnek tűnt a saját képzésszervezési jogosultság megszerzése. A felnőttképzési tevékenységünk megkezdésének elsődleges motivációja ezért elsősorban a saját munkatársaink továbbképzésének a megszervezése és lebonyolítása volt, ami fokozatosan bővült a régióban működő többi kórház szakképzési igényeinek a kielégítésével. Az elmúlt évek fejlődésének eredményeképpen a speciális, ráépített képzésekben megszerezhető, egészségügyi szakmákban a szakember-utánpótlásunk elsődlegesen a saját képzéseinkre támaszkodik.

Intézményünk alapvető célkitűzése, hogy a munkatársak a jogszabályi előírásoknak megfelelő, valamint a szakterületek tevékenységéhez igazodó általános és szakirányú ismeretekkel rendelkezzenek, melyekkel magas színvonalon képesek végezni a munkakörükből adódó tevékenységeket. A képzések tekintetében a szakmai minőség mellett kiemelt szempont a költséghatékonyság.

Oktatási tevékenységünk során törekszünk arra, hogy a felnőttképzésre vonatkozó törvényi előírásoknak maximálisan eleget tegyünk, minőségirányítási rendszerünk követelményeinek megfeleljünk, és a képzésben résztvevők megelégedettségét biztosítsuk. Oktatási tevékenységünk során arra törekszünk, hogy a képzési programok céljai megvalósuljanak, a képzésben résztvevők elsajátítsák mindazon tudást, amely megfelel a képzési program előre lefektetett követelményeinek. Oktatási, egyben felnőttképzési tevékenységünk alapvető célja intézményünk humánerőforrás-szükségletének hosszú távú biztosítása.

Intézmény hatósági nyilvántartásba vételi száma: B/2021/000137

Intézményünk az alábbi 5 szakképesítés tekintetében rendelkezik érvényes képzési programmal:

Szakképesítés megnevezése Minősítés dátuma   Nyilvántartásba vételi száma 
 Betegkísérő 2022.02.17. B/2021/000137
 Diabetológiai szakápoló és edukátor 2022.02.17. B/2021/000137
 Felnőtt intenzív szakápoló 2022.02.17. B/2021/000137
 Gyermek intenzív szakápoló 2022.02.17. B/2021/000137
 Műtőssegéd-gipszmester 2022.02.17. B/2021/0001372024. évben az Országos Kórházi Főigazgatóság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház (elméleti és gyakorlati helyszín) bevonásával az alábbi szakképesítések indítását tervezi:

09133001 számú Betegkísérő
09135004 számú Gyermek intenzív szakápoló

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság további szakképesítések indítását tervezi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház (gyakorlati helyszín) bevonásával:

09134008 számú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
09144002 számú Fertőtlenítő-sterilező
09134002 számú Műtőssegéd-gipszmester
09135003 számú Felnőtt intenzív szakápoló


A Humánerőforrás Fejlesztési Osztályon belül működő oktatási csoport állandó alkalmazásban álló 7 fő szakoktatót, 1 fő orvosképzési és szakoktatási koordinátort valamint 1 fő vezető oktatásszervezőt foglalkoztat. A szakoktatók feladatai közé tartozik az évközi és nyári gyakorlatra érkező hallgatók/tanulók fogadása a kijelölt szakmacsoporton belül, ápolástani ismeretek protokoll szerinti betegágy melletti oktatása, a szakmai gyakorlatot, vizsgafelkészítőt és az orientációs gyakorlatot a képzőintézmények által kiadott gyakorlati követelményeknek megfelelően vezeti, valamint elméleti oktatásban is részt vesznek.

Felnőttképzési eljárásrend