Felelősségvállalás


Nagy felelősség hárul a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak És Egyetemi Oktatókórházra, hiszen az egészségügyi szolgáltatás minősége bizonyos szempontból meghatározza egy ország lakosságának életminőségét. Az alapellátáson és a betegek gyógyításán túl azonban hisszük, hogy a közérdeket szem előtt tartva számos egyéb tekintetben önkéntesen felelősséget kell vállalnunk annak érdekében, hogy szervezetünk példaértékű legyen más területeken is. Arra törekszünk, hogy a társadalmi felelősségvállalás a kórházaink egészét átható, a szervezeti kultúrába szervesen beépülő szemléletmód legyen. Ezért kezdeményezéseinket, jövőbeli lépéseinket ennek figyelembevételével igyekszünk megtenni. Célunk, hogy a társadalmi felelősségvállalás a mindennapos munkánk természetes része legyen, a fenntarthatóság és a felelős vállalati magatartás a megyei kórházcsoport alapértékeibe épüljön bele.

Társadalmi felelősségvállalásunk

Célunk a korrekt partneri viszony kialakítása működési környezetünkkel, minden érintett érdekcsoporttal, döntéshozóval. Ide tartoznak betegeink, munkatársaink, a tulajdonos, szállítóink, a szabályozó hatóságok, szakmai szövetségek, szakszervezetek, oktatási intézmények, a média képviselői, nonprofit szervezetek (közhasznú alapítványok, egyesületek), bizonyos programok esetén a lakosság, illetve tágabb értelemben a természeti és épített környezet. A közös munka során gördülékeny és hatékony együttműködésre törekszünk.

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak környezetvédelmi programjainkkal és munkatársaink elégedettségének javításával járuljunk hozzá a társadalom jólétéhez, hanem közvetlen támogatásokkal is. Minden évben véradó-napokat szervezünk a Magyar Vöröskereszttel. Fontosnak tartjuk, hogy munkatársainkat is bevonjuk a karitatív adományozás örömébe. 

Hiszünk abban, hogy mindenkinek joga van egészségesen élni. Nagy hangsúlyt fektetünk ezért a prevenciós tevékenységre, amellyel célunk a betegségek kialakulásának megelőzése, illetve a lakosság egészségének megőrzése. Ennek jegyében szakembereink részvételével számos lakosságközeli, nyitott rendezvényt szervezünk, ahol az egészséges életmód alternatíváit kínáljuk az érdeklődőknek. Támogatjuk a magyar lakosságot leginkább érintő betegségek felvilágosító kampányait, megelőző- és szűrőprogramjait is.

Kiváló kapcsolatot ápolunk továbbá helyi, regionális és országos médiumokkal, akik a társadalmi felelősségvállalás jegyében elhivatott partnereink a megelőző, felvilágosító munkában.

Betegeink, hallgatóink, a megye háziorvosai és beszállítóink véleménye kiemelkedő fontossággal bír számunkra. Éppen ezért folyamatosan végzünk körükben felméréseket. Az általuk megfogalmazott kritikákat komolyan vesszük, a kifogásolt pontokat igyekszünk kijavítani a működésünkben.

Felelősséggel környezetünkért

Kiemelten kezeljük megálmodott „Zöld Kórház” programunkat, hiszen a környezetbarát megoldások mindennapi használata a magánembertől is elvárható manapság, egy országos szinten is jelentős méretű egészségügyi szolgáltató szervezet részére azonban íratlan követelmény.

A Virtuális Erőmű Programhoz az SZSZBMK egészségügyi szolgáltatóként az országban elsőként csatlakozott.

2014-ben harmadik alkalommal adták át az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjait. Első és egyben eddig egyben egyedülálló egészségügyi szolgáltatóként az országban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház "Energiatudatos vállalat" díjat kapott. 

A 2011-es jelképes alapkőletétel óta a Virtuális Erőmű Program (VET) példa nélküli szakmai és társadalmi összefogással rendelkező energiahatékonysági programmá nőtte ki magát. Az induláskor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2020-ra 200 MW fosszilis erőmű kapacitásának megfelelő virtuális erőművet "építsen" fel, vagyis ennyi energiát megtakarítson. Az elmúlt fél évben több mint 800 cég vett részt a programban sokuk már jelentős energia megtakarítással büszkélkedhet.

A díjátadáson az Energiatudatos Vállalat címet 8 szervezet kapta meg, közöttük a megye négy kórházát tömörítő intézmény is. Jelzi a díjazottak köre is, hogy az energiatudatosság nemcsak az ipari szegmensben, hanem az intézmények számára is elérendő cél. A csatlakozás egyik legnagyobb értéke, hogy mások tudatos és sikeres gyakorlatának az alkalmazásával lehetőség nyílik a költségek csökkentésére, a versenyképesség növelése mellett. A következő 6 éves ciklusban az európai uniós forrásokban most először jelenik meg a vállalati energiahatékonyság mint kiemelt prioritás.

Az intézménycsoporthoz tartozó megyei kórházak a jövőben mind a környezettudatos gazdálkodásba, mind a pályázati lehetőségeibe szeretné beépíteni a VEP motivációs rendszerét mint a vállalati versenyképesség hatékony eszközét. Kórházaink számára a környezettudatosság mellett fontos az éves szinten elérhető költségmegtakarítás is, amely az energia hatékony felhasználásának eredménye lehet.

A kitüntetés is azt mutatja, hogy törekszünk minden rendelkezésünkre álló eszközzel energiafogyasztásunk és a káros, üvegházhatású gázok (pl. szén-dioxid) kibocsátásának csökkentésére. Bár tevékenységünk jellegéből adódóan a felmerülő környezeti hatások más jellegűek, mint például egy ipari termelőüzemnél, a környezetvédelmet nem hanyagoljuk el. Saját környezetünkben ragadjuk meg azokat a lehetőségeket, ahol akár kicsit is tehetünk az energia- és víztakarékosság, a hulladék keletkezésének csökkentése, vagy akár a tudatformálás területén.

Megtettük első lépéseinket annak érdekében, hogy a tagkórházakban gazdaságosabban és környezettudatosan történjenek meg a jövőben az átalakítások, fejlesztések. Folyamatosan keressük azokat a megoldásokat, legmodernebb technológiákat, melyek hozzájárulnak a környezet védelméhez. A jelenleg is használt termálvíz hatékonyabb kihasználása is előtérbe került, mely rásegít a gázzal melegített víz igénybevételének mérséklésére. Az energiatakarékos fényforrások vásárlásával kevesebb villamos energiát használhatunk a jövőben.

A Jósa András Oktatókórházban most zajló Pólus program érintett épületeiben a 21. századi környezetbarát technológiák közül több megtalálható majd.

Belső folyamataink fejlesztése révén rendszeresen vezetünk be olyan újításokat, melyek rugalmasabbá és környezetbaráttá teszik működésünket. Betegeink dokumentumait elektronikusan tároljuk, így azok a munkatársaink, akik számára szükséges, egyszerűbben kezelhetik az adatokat, nincs szükség több példány nyomtatott formában történő elkészítésére és tárolására. A jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk az ilyen irányú fejlesztésekre, hiszen ezzel nem csak munkatársaink idejével gazdálkodhatunk jobban, de környezetterhelésünk mértékét is csökkenthetjük.

Fontosnak tartjuk a hulladék mennyiségének csökkentését és a szelektív hulladékgyűjtést. A tagkórházakban keletkező hulladékok kezelési és dokumentálási folyamata szabályozott, végrehajtott és ellenőrzött. A hulladék kezelés folyamatát a kompetenciával rendelkező vezetők bevonásával a tagkórházakban környezetvédelmi megbízottak koordinálják, ellenőrzik. A hatályos jogszabályi követelmények betartása mellett a tagkórházak belső előírásaival összhangban a munkatársakra és betegeinkre, illetve természeti környezetünkre nézve biztonságos, korszerű hulladékgazdálkodást működtetünk. Megoldott a veszélyes hulladékok kezelése, melyek elszállításáról és megsemmisítéséről egy szerződött szakcég gondoskodik, mely rendelkezik a szükséges engedélyekkel.

Járműveink beszerzésénél előnyben részesítjük a környezetkímélő üzemeltetést és a kedvező üzemanyag-fogyasztást.

Felelősséggel a munkatársainkért

Eddigi eredményeink és jövőbeli sikereink kulcsa munkatársaink teljesítménye, szakmai felkészültsége. A képzések mellett fontos, hogy munkatársaink valóban érezzék, fontos a munkájuk, és napi munkavégzésükkel maguk is hozzájárulnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház sikeréhez. Kórházaink legfontosabb értékét munkatársaink jelentik, mert hisszük, hogy sikereinket a munkavállalóinkon keresztül, velük közösen érhetjük el. Az SZSZBMK célja az emberierőforrás-menedzsment területén az, hogy olyan munkahely legyen, ahol kollégáink motiváltak, örömüket lelik a munkájukban, büszkék lehetnek teljesítményükre, élvezhetik a folyamatos tanulás, megújulás és fejlődés lehetőségét. 

Munkatársaink véleménye napi működésünk javításához járul hozzá. A velük való kapcsolattartásnak éppen ezért több formáját is alkalmazzuk. A nyílt kommunikáció alapvető feltétele a bizalmi kapcsolat kialakításának. A nyitott ajtók politikáját folytatva munkatársaink közvetlenül fordulhatnak észrevételeikkel, problémáikkal feletteseikhez, illetve a humánpolitikai igazgatóhoz. A korrekt tájékoztatás kommunikációnk másik alappillére. Az intranet hálózat a kommunikáció egyik alapeszköze, amelyen széleskörű információ érhető el munkatársaink számára: megtalálhatóak az SZSZBMK és tagkórházait, valamint a dolgozókat érintő hírek, a munkavégzést meghatározó szabályzatok. Ezen a felületen keresztül szintén jelezhetik dolgozóink esetlegesen felmerült problémáikat, kérdéseiket is. 

Munkatársaink véleményének megismerése érdekében, és a magasabb elkötelezettséget segítő intézkedések megalapozásaként rendszeresen végzünk dolgozói elégedettségvizsgálatot. A kérdőív kitöltése önkéntes. A kitöltött kérdőívek eredményeit összegezzük, erre alapozva fejlesztési irányokat jelölünk ki.

Munkatársaink létszáma közel 4500 fő. Az új munkatársak toborzását az SZSZBMK Humánpolitikai Igazgatósága végzi. A szakdolgozói és háttérszolgáltatás területén egyaránt fontosnak tartjuk a több éves szakmai tapasztalattal rendelkező pályázók és a pályakezdő szakemberek, friss diplomás jelöltek jelentkezését, felvételét. Ugyanakkor jelenlegi kollégáink számára is lehetőséget biztosítunk a meghirdetett állások megpályázására, ezáltal biztosítva a vertikális vagy horizontális karrierlehetőséget a szervezeten belül.

A fenntarthatóság egyik legfőbb záloga az SZSZBMK munkatársainak magas szintű szakmai tudása, ezért kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink képzésére. Tehetséges munkatársaink megtartása szükségessé teszi az egyéni fejlődési lehetőségek megteremtését és a szakmai előrelépés biztosítását. Támogatjuk a munkakörhöz kapcsolódó- és elsősorban hiány szakterületek képzését minden területen, ezen túl menően nagy hangsúlyt fektetünk a meglévő kompetenciákat fejlesztő tréningekre. Munkatársaink tanulmányának támogatására tanulmányi szerződést kötünk, ezzel biztosítva a hosszú távú együttműködést.

Munkavállalóink rendszeresen részt vesznek szakmai rendezvényeken.

Az új munkatársak beilleszkedését egy bevezető oktatás segíti, ami megismerteti őket a munka- és biztonsági szabályokkal és a szervezeti működés alapjaival.

A képzések mellett kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy munkatársaink visszajelzést kapjanak munkájukról. A teljesítményértékelésben minden egyes kollégánk részt vesz, vezetőikkel értékelik teljesítményüket, és mindkét fél megfogalmazza a pontos elvárásait. Meghatározzák a következő időszak céljait és fejlesztendő területeit a még professzionálisabb munkavégzés és a szervezeti célok elérése érdekében.

A képző intézményekkel kötött együttműködési megállapodás keretében a hallgatók az SZSZBMK tagkórházaiban tölthetik szakmai gyakorlatukat, amivel a munkaerő utánpótlást is elősegítjük.

Az SZSZBMK elkötelezett a munkatársak egészségmegőrzése és a prevenció iránt. Üzemorvos látja el az orvosi szolgálatot, évenként szervezünk szűrővizsgálatokat minden munkatársunk részére, igény szerint ingyenes influenza elleni oltásban részesülnek.

A munka- és tűzvédelmi oktatást a törvényi előírásoknak megfelelően megtartjuk, illetve a kockázatértékelési dokumentációt elkészítjük.