Bemutatkozás

 

A WHO morbiditási előrejelzése szerint a betegek számának rohamos növekedése következtében 2020-ra a rokkantsághoz vezető betegségek sorában a második helyen a depresszió fog állni, az első tíz ok között pedig még további két pszichiátriai betegség megjelenése várható. A magyarországi pszichiátriai gondozók forgalmi adatai is a betegek számának folyamatos, egyenletes növekedését mutatják.

A XXI. század kihívásai, közöttük a munkaképesség csökkenése, az egészségkárosodások, szenvedélybetegségek gyakoriságának növekedése, melyek mögött gyakran rossz mentális állapot húzódik meg, megkövetelik a pszichiátriai szakma továbbfejlődését. Az egészségügyi mutatók az Észak-Magyarországi és az Észak-alföldi régióban a legrosszabbak, miközben az országos egészségbiztosítási pénztári ráfordítás itt a legalacsonyabb.

A Mentális Egészségközpont és Szakkórház betegköre

Intézményünk 1895 óta működik kórházként. Az egyesített Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházon belül a pszichiátriai betegellátás integrációja is megvalósult, az integrált ellátáson belül területi ellátási kötelezettségünk Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye nagy részére kiterjed, 375.000 lakos komplex pszichiátriai szakellátása a feladatunk. Magas szakmai színvonalunknak köszönhetően az intézmény nem csak megyénkben, de Borsod-Abaúj-Zemplén megye betegellátásában is igen erős és folyamatos betegvonzással rendelkezik, de az ország egész területéről fogadunk betegeket. Földrajzi elhelyezkedésünknek megfelelően a szomszédos országokból is tudunk klienseket fogadni. Szakkórházunkban 530 ágy áll a betegek rendelkezésére.

A prevenció-kuráció-rehabilitáció egysége

Az akkor még megyei fenntartású intézmény előbb Pszichiátriai Szakkórház néven lett ismert, a nagy áttörés, 2008. június 25-én következett be, mikor is a Megyei Önkormányzat egyhangúan elfogadta javaslatunkat, mely szerint a célkitűzéseink kifejezőjeként intézményünk a „Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház” nevet vette fel.

A „Mentális Egészségközpont” elnevezés világosan jelzi, hogy nemcsak a súlyos kórképek kialakulása után van a kórháznak feladata, hanem abban is, hogy a legmagasabb színvonalon nyújtson segítséget a mentális egészség megelőzésében és védelmében.

Az orvosi rehabilitáció jövőképe, hogy a modern orvoslás teljességét a prevenció – kuráció – rehabilitáció egysége alkotja. A rehabilitációs ellátásnak szervesen illeszkednie kell az akut ellátáshoz, annak érdekében, hogy a gyógyítás mellett az önellátási képesség és a munkaképesség visszanyerése is kellő hangsúlyt kapjon.

A szakkórház a jövőben regionális és interregionális rehabilitációs centrumként kíván működni. A korszerű, aktív pszichiátriai rehabilitáció a lakosság-közeli ellátásokra és a közösségi alapú pszichiátria elveire épül. A prevenció-kuráció-rehabilitáció egységének megteremtése érdekében építettük fel szolgáltatásainkat.

A Sántha Kálmán mentális Egészségközpont és Szakkórház neve már azt a fejlődési irányt mutatja, hogy jelenleg az ország legnagyobb pszichiátriai intézményeként a mentális egészségvédelem teljes spektrumát, a prevenciótól, a gyógyításon át a rehabilitációig át tudjuk ölelni, ehhez intézményünkben adott a szakmai háttér.

Évente átlagosan közel 8000 fekvőbeteget és több mint 80 000 járóbeteget látunk el. Az orvosaink között az átlagéletkor 43 év, 15-en pszichiáter szakvizsgával rendelkeznek, többen kettőnél több szakvizsgával járulnak hozzá a magasabb színvonalú betegellátáshoz. A szakdolgozók között a szakképzettek arány meghaladja a nyolcvan százalékot, ez az arány a háttérszolgáltatásban dolgozókra is igaz. Szakkórházunkban jelenleg 443 elhivatott munkatárs áll a betegek rendelkezésére.

Az orvosok, ápolók, illetve az egyéb paramedikális személyzet vonatkozásában is rendkívül jó szakképzettségi mutatókkal rendelkezünk, kiemelkedően támogatjuk munkatársainkat a továbbképzések, illetve szakirányú végzettségek területén. Az elsődleges szempontok között szerepel munkatársaink kiválasztásánál a szolgáltatásorientált gondolkodásmód, és a betegek partnerként való kezelése.

A mentális egészség mint érték

A pszichiátriai beteg speciális megközelítést igényel, melynek során túl kell lépnünk a hagyományos aszimmetrikus orvos-beteg kapcsolaton, pácienseinket saját kompetenciájuk hangsúlyozásával és megerősítésével partnerré kell tennünk, hiszen az én-részesség átélése belső pszichikus öngyógyító folyamatokat katalizálhat. Ebben nagy szerepe van szakképzett orvosainknak, pszichológusainknak, akik között klinikai szakpszichológusok is vannak, és ápolóinknak is, hiszen a betegekkel a személyes kapcsolat fontossága, a megértő viselkedés, az elfogadás, sok esetben a pszichoterápiás beállítódás sokat segíthet a gyógyítás folyamatában. A figyelem a páciensre irányul, akit elfogadunk viselkedésével, személyiségével együtt, problémáinak megértésében és kezelésében belső állapotából, aktuális helyzetéből indulunk ki. Ebben a folyamatban hangsúlyos szerepet kapnak a szociális szakemberek, akik a gyógyító célú foglalkoztatás terápiákon segítenek abban, hogy a betegek felfedezhessék saját belső értékeiket, kreativitásukat. A szociális munkások pedig sok más feladat mellett segíti a pácienst abban, hogy számára a legmegfelelőbb gondozási formát találják meg ahhoz, hogy a kórházból kikerülve teljes életet élhessen.

A biológiai, pszichológiai dimenzió mellett nagy szerepe van a betegek szociális környezetével, családjával való pozitív kapcsolatnak, tudjuk, hogy tartós javulást, változást a környezet adottságainak, a páciens meghatározó érzelmi kapcsolatainak figyelembe vételével remélhetjük. A gyógyító folyamat elképzelhetetlen olyan szakszemélyzet nélkül, akik nem munkát, nem kenyérkeresetet, hanem hivatást választottak. A hagyományos gyógyító és ápolói munka mellett szükség van arra, hogy a betegekkel dolgozók érezzék, mikor kell a beteg szorongásait feloldani egy jó szóval, egy simogatással, mikor kell csak egy értő odafigyelés vagy mikor szükséges a gyors segítség.

 

Megújult kastélykórház

Az épület is megújult, közel két milliárd forintból sikerült modernizálni a kor és a szakmai elvárásoknak megfelelően. A felújítás során az építészek arra törekedtek, hogy az eredeti kubatúra ne sérüljön, ugyanakkor a mai kor kihívásainak is eleget tegyen a kastély kórház.

Diagnosztikai és terápiás egységeink (Fiziko- és mozgásterápia, Szocioterápiás csoport, Pszichodiagnosztikai és terápiás részleg, Radiológia, illetve a Jósa András Oktatókórház jóvoltából elérhető Laboratórium elősegítik a fekvő- és járóbetegek korszerű kivizsgálását és ellátását.

Az Intézeti gyógyszertár biztosítja a Szakkórházban ápolt és kezelt betegek ellátását gyári készítményekkel, infúziókkal, kötszerekkel és magisztrális készítményekkel. Vényforgalmat lebonyolító részének szolgáltatásait a fekvőbeteg osztályokról hazabocsátott, a járóbeteg szakrendeléseken megjelent betegek, valamint az intézet dolgozói vehetik igénybe.

Korszerű rehabilitációs szemlélet

A korszerű rehabilitációs szemlélet a Szakkórháziunk Addiktológiai Osztályán is meghatározza a gyógyító munkát, amely szerint a gyógyult alkohol vagy gyógyszerfüggő betegeinket nem eldugni, hanem visszaadni szeretnénk a családnak, a munkahelyeknek, segítve a társadalmi szerepeik megtalálását. Az Addiktológián a betegek rehabilitációját szociális és mozgásterapeuták, foglalkoztatók végzik, akik abban segítik a gyógyuló betegeinket, hogy visszaszerezzék hiányzó képességeiket és próbálják meg újból hasznosnak érezni magukat.

Zeneterápia, meseterápia, biblioterápia segít betegeinknek az érzelmek feldolgozásában, mélyíti önismeretüket, szélesíti problémamegoldó készségüket.

Az intézet komplex pszichiátriai feladatai

- sürgősségi pszichiátriai szakellátás (krízis központ)
- aktív pszichiátriai járó és fekvőbeteg ellátás (lsd. osztályok profilját)
- aktív pszichiátriai rehabilitáció (betegségspecifikus betegútvonalak rehabilitációs team által koordinálva, lsd ábrák)
- krónikus pszichiátriai ellátás (gerontopszichiátria, drogbetegek gondozása)
- a szenvedélybetegségekben szenvedők gyógyítása, rehabilitációja
- járóbeteg ellátás (lsd ambulanciák profilja)
- lakosság-közeli ellátások, közösségi alapú pszichiátriai szakellátás
- szakemberképzés
- tudományos kutatások
- mentális prevenció (mentálhigiénés preventív ellátások (betegség kialakulásának megelőzése, korai felismerése, stresszmenedzselés.)
- rekreációs szolgáltatások (Snoezelen szoba, Nyugalom háza stb.)
- „segítők segítése”- munkatársak rekreációjának biztosítása
- Feladatunk, hogy partnereket találjunk, mind az egészségügy szektorában, mind az interszektorális területeken (pedagógia, szociális szféra), illetve hogy civil szerződésekkel erősítsük a kapcsolatot.
- diagnosztika (labor, pszichodiagnosztika)

A gyógyító osztályok szakmai feladatai

I. Pszichiátria

 

Fiatal-felnőttkori mentális zavarok

 

 

Általános pszichiátriai ellátás

Depressziók és szorongásos betegségek speciális kezelése

Tudományos kutatás

Rezidensképzés

Debreceni Tudományegyetem ÁOK gyakorlati képzési helye

II. Pszichiátria

 

Időskori mentális zavarok

 

 

Általános pszichiátriai ellátás

Különböző jellegű elmebetegségek

Szorongásos, félelmi állapotok

Kedélybetegségek, Alkalmazkodási problémák, Krízishelyzetek kezelése

Igazságügyi elmeorvosi szakértői tev.

Tudományos kutatás, ápolási oktat. bázis

Addiktológia

szenvedélybetegek aktív és rehabilitációs osztály

Alkohol és gyógyszerfüggő betegek kezelése

Pszicho és szocioterápiás kezelés

Geronto-pszichiátria:

időskori kórképek rehabilitációs és krónikus osztálya

Idős, demens és egyéb krónikus pszichiátriai betegek gyógykezelése, ápolása és utógondozása.

Rehabilitációs osztály:

schizoid beteg rehabilitációs és krónikus osztálya

A krónikus pszichiátriai betegek utógondozása és rehabilitációja, szociális munkások és gyógy-foglalkoztató szakasszisztensek irányításával.

(szocioterápia, munkaterápia) Kertészeti tevékenység végzése felügyelet mellett.

 

A Nyugalom Háza

A Sántha Kálmán Szakkórház rekreációs tevékenységének egyik kiemelt központja, a Nyugalom Háza.

A sokrétű szolgáltatás a pszichoterápia és az alternatív gyógymódok alkalmazását helyezi előtérbe a mentális egészség helyreállítása érdekében. Várjuk akkor is, ha „csak” pihenni, mozogni, relaxálni szeretne, kilépni néhány önfeledt pillanatra a hétköznapok taposó malmából! Masszírozó fotel, Jade köves ágy, fizikai erőnlétjavító eszközök használata (szoba kerékpár, JOBA lovas imitátor, LEG MAGIC, lovagló gép) segíti a kikapcsolódást. Emellett egyéni életvezetési és egyénre szabott táplálkozási tanácsadással is segítjük a hozzánk betérőket.

Szakembereink segítenek feltárni az elhízás okait, és megtervezik a megfelelő mozgásformákat. A Nyugalom Házában pszichológus, gyógymasszőr, dietetikus áll a vendégeink rendelkezésére.

 

A jövő

Szakkórházunk célként tűzte ki a jövő egészségügyi szakembereinek képzésében való aktív részvételt. Az Oktató Kórházi funkció ellátásához is elengedhetetlen egy olyan komplex, teljes rehabilitációt lefedő komplexum, amely a leendő szakemberek képzésében, illetve azok számára olyan gyakorló terepet tudna biztosítani, amellyel olyan pszichiátriai rehabilitációs ismeretanyagra tehetnének szert, amellyel az egész országban lehetne javítani e szolgáltatás szakmai színvonalát.

Szándékaink szerint a hamarosan megvalósuló pszichiátriai rehabilitációs centrum, melynek átadására 2015 januárjában kerül sor, mintául szolgálhat az országban más hasonló kezdeményezéseknek.

Célunk a szakterületünkhöz tartozó betegek lehető legmagasabb szintű ellátása, mely alapját képezheti az egyén - boldogulásán túl - a gazdaság számára ismételt termelőerővé segítéséhez. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a nyitottság, az új típusú kapcsolat kialakítása a társintézetekkel, a partnerekkel, fenntartóval, működtetővel és a társadalommal.

 

Legfontosabb elérhetőségeink:

Címünk:
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. sz.

Központi telefonszámunk:
+364-256-3800

E-mail címünk:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Várólista
Rendelési idők változása
Fizető betegellátás
Nyugalom Háza
Étkezés - Étlap
Telefonkönyv