Gyógyító célú foglalkoztatás


Szakkórházunkban a páciensek szocioterápiás foglalkoztatását 12 fő végzi. A szocioterápiák tárháza abban ad a kezelőknek és a pácienseknek segítséget, hogy alkalmazásuk révén az érzelmi viszonyulások, a hangulati elemek, az egyéni és a kollektív kommunikációs mechanizmusok jobban kifejezhetővé, megérthetővé váljanak.

A pszichiátriában a gyógyításnak egyik speciális módja a fent említett szocioterápia, amely a megszokott kórházi műszerek helyett más eszközöket igényel, melyek szükségesek a terápiás termékek alkotásához.


Gyógyító célú foglalkoztatást három fontos témakör köré csoportosítottam:

a szocioterápia (csoport foglalkozások),
a foglalkozás terápia, munka terápia (kreatív terápiás tevékenységek),
szociokulturális tevékenységek (szabadidő hasznos kitöltése),

A foglalkozásokon a részvétele a következőképpen történik: a páciens állapotától függően a kezelőorvos javasolja a szocioterápián, ill. a foglalkozásterápán való részvételt.

Szocioterápiás csoportos foglalkozást (5 fő) végzi.

Ezekből néhányat kiemelve : osztályos nagycsoport, zenés festés, biblioterápia, szabadinterakciós csoport, zene terápia, MÉT -program, táncterápia, pszichoedukációs tréning, kimozdító terápia, egyéni estkezelés, stb.

Foglalkozásterápia - munkaterápia vezetését ( 7 fö ) végzi

Foglalkozásterápia célja : szembesítjük a pácienst az élet realitásával. Ez azért jelentős ,mert munkánk során gyakran kimerült, hiányos tűrőképességű, labilis hangulati emberekről van szó. Az igény , hogy

foglalkoztassuk a / még / meglévő és alkotásra kész képességeket, minden gyógyító munkában fellelhető. Ugyan úgy él a szomatikus szemléletben az hogy , úszni, tornázni dolgozni kell a pácienseknek mint ahogyan él ,a pszichiátriai szemléletben is.
” töltse el hasznosan az idejét ne érezze, hogy fölösleges, ne terheljen senkit, ne legyen a maga terhére sem”.

Foglalkozásterápiába, munkaterápiába az a páciens vonható be, akinek egészségi állapota azt lehetővé teszi, és akinek gyógyulását, állapotának javulását a foglalkoztatás elősegíti.

 1. a foglalkoztatás a páciens részéről csak önkéntes lehet,
 2. a páciensnek joga van a terápiás foglalkoztatáshoz, de sem a terápiás, sem egyéb munka végzésére nem kényszeríthető,
 3. a páciens önként részt vehet a kórház fenntartását szolgáló munkák végzésében, ha ettől állapotának javulása remélhető,
 4. a páciens munkájáért díjazásban részesül a népjóléti minisztérium rendeletében foglaltaknak megfelelően,
 5. a páciens foglalkoztatását az osztályvezető főorvos kezdeményezi,
 6. a pácienst az általa elvégzendő munkáról a munka kiadásakor a foglalkoztató vezetője által kijelölt személynek minden esetben ki kell oktatni és ellenőrizni kell , hogy a kiadott feladatot végre tudja e hajtani,

A foglalkozás fázisainak alkalmazása:

 • funkció helyreállító terápia / egy testrészre ható terápiás foglalkozás /
 • Funkció megtartó / amikkor a páciens az akut stádiumot átvészelte / azonnal bevonni a terápiás foglalkozásokba, orvosi utasításra /
 • munkatréning alkalmazása / előkészítés a foglalkozásszerű munkára /

Foglalkozás fokozatosságának megvalósítására törekszünk:

 • az egyszerű és könnyű anyagmegmunkálás
 • nagy erőt kívánó és mozgást tartalmazó munkák
 • a munka ritmusának növelése
 • bonyolultabb munkafeladatok kombinálása
 • fokozatosan növekvő hosszúságú munkaidő
 • csökkenő szünetek alkalmazása
 • más munkahelyre való áthelyezés, új körülmények esetleg új munkaműveletek felkínálása

A páciens állapota dönti el , melyik módszer alkalmazása a leghatásosabb.
Átgondolt fejlesztő programot igyekszünk megvalósítani, figyelembe véve a páciens fizikai és pszichikai képességét. Megfelelő szempontok szerint csoportokat alakítunk ki.

A foglalkozásterápia-munkaterápia szempontjai:

 • Figyelemkoncentráció képesség,
 • Irányíthatóság alapján,
 • Manuális készség és képesség, mentális képesség alapján is szerveződhet,

A habilitációs tevékenység szervezése során célunk olyan foglalkozások alkalmazása, amely:

 • egyszerre több pácienssel is végezhető,
 • teret ad a meglévő képességek gyakorlására,
 • megteremti az élményszerű részvétel, a bekapcsolódás lehetőségét,
 • sikerélményt biztosít,
 • a páciensek túlnyomó többsége számára valamilyen szinten elérhető,

A foglalkozásterápia-munkaterápia fokozatai:

 • ráhagyó foglalkozás /cél, hogy a páciens elfoglalja magát, ilyen például az előkészítő műhely, ahol szivacsot nyirkálnak, kézi varrást tanulnak, gyurmáznak, terveznek/
 • terápiás céllal végzett munka /már bizonyos teljesítményszint elérése a cél, pl. szőnyegszövés, képzőművészeti tevékenységek, lábtörlő készítés, kézimunkázás, mandula festészet/
 • munkatréning szakasz /cél a munkafogások, munkamozdulatok begyakoroltatása, pl. kerámiakészítés technikáinak megtanítása./
 • szakmai munkára való felkészítés /az intézetből való kibocsátást megelőző szakasz/, már egy bizonyos szakmai szintet produkál.

A gyógyító célú foglalkoztatás végezhető csoportosan és egyénileg.
Az indikáló orvos dönti el, hogy egyénileg, avagy csoportos formában foglalkoztatható-e a páciens.
A csoportos foglalkozás szervezésénél figyelembe vesszük a páciens :
életkorát, általános állapotát, erőnlétét, intellektuális szintjét, kézügyességét, szerzett munkatapasztalatait, szívesen végzi e a rábízott feladatot, munkafeladat végzése közben és után sikerélménye legyen, munkaingerek változatosságának biztisítását szem előtt tartjuk
Ahhoz , hogy az ember értékes legyen, nem kell művésznek lennie : és valami értéket létrehozni. Minden egyénnek át kell élni azt, hogy ő értékes. A gyakorlat azt mutatja, hogy úgy lehet valamit legjobban megtanulni , ha az ember aktívan, élményszerűen találkozik a tárggyal, vagy elkészíti azt.
A személyiség fejlesztésének helyzetében a jelen az , ami fontos és a jelen nem redukálható, meg nem is visszavezethető a múltra. A terápiás munka lényege eszerint közvetlen élmény, a közvetlen tapasztalás felelevenítése, az aktualizálás.
Fontos szempont a pedagógiai orientáció : a terapeuta érezteti a páciensekkel, hogy feltétlenül bízik erőfeszítésében és abban a készsében, hogy az életvezetéshez változtatást tud végrehajtani, bizonyos feltételek között. Megfelelő motiváció és biztosított gyakorlási feltételek mellett a feladatmegoldás és az eredményes viselkedés elsajátítható, megtanulható.
A páciens ezen a nehéz úton az itt és most élmények tudatosítását , megtanulja aktualizálja átélését.

Foglalkozások dokumentálása: minősítő lapon, ill. gépi regisztráción történik

Foglalkozásterápia – munkaterápiás lehetőségek:


 Képzőművészeti terápiák  Kreatív terápiák  Hobby tevékenységek
mandala festészet gépi- és kézi varrás parkok gondozása
kerámia szobrok készítése szőnyeg szövés virágok, tuják szaporítása
gyöngyfűzés lábtörlő készítés kultúrnövények gondozása stb.
termésképek készítése hímzés  
diszlet készítés stb. játék és báb készítés kerámia készítés stb.  

Művészetterápiák során az alkotás, az alkotó folyamat , amit a gyógyítás érdekében felhasználunk. Két egymástól nem elválasztható fogalomról van szó, hiszen az alkotás mint befejezett munka: végeredményhez vezető út :a tevékenység folyamatábrája.

Tevékenységünk során sohasem vagyunk / túlzottan / direktek, mert szeretnénk külön kamatoztatni azt, ami archaikusan előhívott élményből nyerhető. Azaz pácienseink a sokféle lehetőségben találják meg önmaguk azokat a lehetőségeket, melyből ki és elindulva cselekvő gondolkodásuk és munkájuk alkotásra fordítható.

Azt tapasztalhatjuk, hogy a folyamatos foglalkoztatásban fellelhetők bizonyos terápiás előnyök ezek:

 • a térbeli eligazodás folyamatának újratanulása vagy tovább fejlesztése,
 • az odafordulás és figyelem erősödése,
 • a finommozgások fejlődése és a mozgás célirányossá válása,
 • valamint növekednek az egyéni ötletek,

Szociokulturális tevékenységek (szabadidő hasznos kitöltése, színjátszó terápia , önképzőkör):

Pácienseink részére a szakmai ütemterv alapján szabadidős programokat szervezünk.
Egy- egy szakmai program keretében 70- 100 fő jelenik meg. Ilyen volt 2005- ben a farsangi jelmez készítő verseny - felvonulással egybekötve, szellemi vetélkedő, activiti játékok, szalonna sütés, nőnapi megemlékezés, minden csütörtökön délután zenés- táncos foglalkozás, valamint az egészség napok.

Naponta a központi foglalkoztatóban Internetes hozzáférést biztosítunk pácienseink részére reggel 9:00-től 16:00-ig, előzetes bejelentkezés sorrendjében. A páciensek által készített terápiás termékek értékesítése mindennap 12:30-tól 13:30-ig a központi foglalkoztató pince helyiségében történik.

A bemutatottak töredékét képezik azon sokféle szocioterápiás segítség nyújtásnak, melynek számukra legfontosabb eleme az alkotó ember, hiszen az ő gyógyulása áll munkánk középpontjában.  

Forrás: Czill Istvánné - Foglalkoztató


Várólista
Rendelési idők változása
Fizető betegellátás
Nyugalom Háza
Étkezés - Étlap
Telefonkönyv