Betegjogi képviselő

 


Amit a betegjogokról tudni kell

Az egészségügyi törvény ( 1997. évi CLIV. törvény ) meghatározza a betegek jogait és kötelezettségeit. A betegjogok azt szabályozzák, hogy az állampolgárok hogyan érvényesíthetik emberi jogaikat az egészségügyi ellátás során.

A legfontosabb betegjogok

 • Minden betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt egészségügyi ellátáshoz, az ellátását végző orvos megválasztásához.
 • A beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni, emberi méltóságát az egészségügyi ellátás során biztosítani kell.
 • A súlyos vagy kiskorú betegnek, a szülő nőnek joga van – hogy az osztályvezető főorvos vagy ügyeletes orvos által engedélyezett időszakokban hozzátartozója mellette tartózkodjon.
 • A beteg jogosult vallása szabad gyakorlására, saját személyes tárgyainak használatára.
 • A betegnek joga van részletes tájékoztatása után a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elfogadására vagy elutasítására.
 • A betegnek joga megismerni a vizsgálatok, beavatkozások eredményét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okait.
 • A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalka szabályozza azokat a beavatkozásokat, vizsgálatokat, melyekhez a beteg írásos, beleegyezése szükséges. Kivételt képeznek az életmentő, sürgős beavatkozások.
 • A cselekvőképes beteget megilleti az egészségügyi ellátás visszautasításának joga.
 • A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szerepelt adatait.
 • A beteg ellátásában résztvevő személyeket titoktartási kötelezettség terheli.
 • A betegnek joga van az egészségügyi ellátó intézmény elhagyására, de erről köteles tájékoztatni orvosát és ápolóit.
 • Amennyiben a beteg az adott egészségügyi szolgáltatónál nem részesíthető a szükséges ellátásban, tájékoztatni kell őt arról, hogy az adott ellátás mely egészségügyi szolgáltatónál biztosítható.
 • A beteg egészségügyi intézményből történő elbocsátásánál a beteget lehetőleg a tervezett elbocsátás előtt 24 órával tájékoztatni kell.
 • A beteg jogosult a betegségéről tájékoztatható, vagy a tájékoztatásból kizárt hozzátartozóit megnevezni a „beleegyezés kórházi felvételbe” nyomtatványon.
 • A beteg jogosult hozzátartozóival kapcsolatot tartani személyesen, vagy telefonon a „Házirend”-ben leírt szabályozás szerint.
 • A betegek kötelessége az ellátását végző egészségügyi dolgozókkal együttműködni.
 • A beteg köteles tájékoztatni az egészségügyi dolgozókat mindarról, ami szükséges a betegség megállapításához; minden korábbi betegségről, gyógykezelésről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkockázati tényezőiről.
 • A beteg köteles tájékoztatni az egészségügyi dolgozókat fertőző betegségéről.
 • A beteg köteles az egészségügyi intézmény házirendjét betartani és tiszteletben tartani más betegek jogait.
 • Segíti a betegeket jogaik megismerésében és érvényesítésében.
 • Segíti a beteget a panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását.
 • A beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi intézmény vezetőjénél.

A betegek kötelezettségei

Amit a betegjogi képviselőről tudni kell

A betegjogi képviselő a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány alkalmazásában álló, egészségügyi intézménytől független személy.

Ombódi Zsuzsa

Telefonszáma: 06/20-4899-560
melyen elérhető hétfőtől-csütörtökig 08:00–16:30 óra között
pénteken 08:00–14:00 óra között.

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban.

Fogadóóra helye: Mátészalkai Kórház. 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
(Régi gyermekosztály épülete 1. emelet)

Betegreklamációk kezelése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalka minőségbiztosítási rendszere kidolgozta a betegreklamációk kezelésének szabályozását. A beteg panaszával fordulhat az osztály bármely dolgozójához, az osztályvezető főorvoshoz, vagy az intézet vezetéséhez.

A beteg észrevételeivel segíti munkánk minőségének javítását.

A kórház a beérkező reklamációt kivizsgálja, az eredményről a beteget tájékoztatja.

Betegpanasz

Az egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek, vagy hozzátartozók számára lehetőség van arra, hogy az ellátásuk során felmerült panaszaikkal az arra illetékes ügyintézőhöz fordulhassanak.
A panasz tárgya lehet közvetlenül az intézetben nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó dolog, így a panasz irányulhat az ellátást végző személyekre, tárgyi környezetre, vagy a betegellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásokra.
Tartalma szerint a panasz lehet:

 • betegfogadás, vagy betegellátás rendjét érintő,
 • etikai panasz,
 • környezeti feltételeket kifogásoló,
 • kommunikációt sérelmesnek találó,
 • ellátáshoz jutás hatékonyságát kifogásoló panaszok.

Panasztételre szóban (személyesen, telefonon) és írásban is lehetőség van. Tájékoztatnunk kell azonban, hogy a szóban történő panasztétel esetén jegyzőkönyv és adatfelvétel történik, mely alapját szolgálja a további kivizsgálásnak. Az írásban, de névtelenül tett panasz kivizsgálása mérlegelésre kerül a Minőség- és Biztonságirányítási Igazgatóság által.

Panaszfelvételre jogosultak:

 1. A panasz felvételére minden esetben az ügyvezetői titkárság jogosult, ügyeleti időben azonban az intézmény ügyeletvezetőjénél lehet élni ezzel a lehetőséggel.
 2. Kórházunkban működő Etikai Bizottság felé is élhet panasztételi lehetőségével, ekkor a bizottság személyes meghallgatások után kezdi el az ügy kivizsgálását.
 3. Kórházunkban fogadóórát tartó betegjogi képviselőnél is lehet panaszt tenni, a betegjogi képviselő elérhetősége, fogadóórája az intézeti Házirendben megtalálható (minden fekvőbeteg osztályon kifüggesztve).

A beérkezett panaszokat a Minőség- és Biztonságirányítási Főosztály Igazgatósága kivizsgálja, majd a panaszost 30 napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről. A panasz súlyára való tekintettel a kivizsgálásba bevonható az intézmény Etikai Bizottsága, vagy az Orvosi Kamara, Betegjogi képviselő, súlyosabb ügyekben a kórház jogi képviselője.
Fentieken túl nem zárjuk ki a beteg/hozzátartozó azon jogát, hogy panaszával más szervhez (pl. Kórház Alapítójához) forduljon.


Várólista
Fizető betegellátás
Vizsgálatkérők
TelefonkönyvÉtkezés - Étlap