Lelki egészséggel a harmóniáért

A mentális betegség napjaink egyik legkomolyabb egészségügyi és társadalmi kihívása, amely egyaránt kiemelt szerepet kap a WHO és az Európai Unió népegészségügyi programjában is. 

Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása alapján az egészség testi, lelki, szociális jóllét. Potenciális lehetőség, hogy az egyén megfelelően alkalmazkodni tudjon a kihívásokhoz, és környezetével harmóniában éljen. Ugyanakkor nemcsak a testi, hanem, a lelki egészség is folyamatos aktivitást, törődést igénylő, fejleszthető érték, nem csupán passzív, megőrzendő állapot.

A számos országban minden év október 10-én esedékes Lelki Egészség Világnapja a figyelemfelkeltést tűzte ki elsődleges céljaként. Központi üzenete az előítéletek, a társadalmi stigmatizáció elleni küzdelem és a lelki egészség fontosságának kihangsúlyozása, melyre napjainkban egyre kevesebben figyelnek oda, legnagyobbrészt annak következtében, hogy nem rendelkeznek kellő információval a témáról.

A társadalom a mai napig megbélyegzi azokat, akiknek lelki problémájuk van, hiszen az emberek félnek attól, ami ismeretlen a számukra. A Lelki Egészség Világnapjának egyik fő célja ezért az ismeretek bővítése és a figyelemfelhívás. A kellő ismeretek birtokában könnyebbé válhat a mentális problémák jelenlétének elfogadása, de a tájékozott, jól informált pácienssel is sikeresebb lehet a partnerként való együttműködés a gyógyulás érdekében.

Az önismereten alapuló önelfogadás lehetővé teszi, hogy az egyén reálisan ítélje meg életének történéseit, tanuljon a hibáiból és folyamatosan fejlődjön. Fontos, hogy legyenek reális, megvalósítható életcéljaink, melyek a múlt tapasztalataiból, a jelen feladataiból fogalmazódnak meg. Ahhoz, hogy a testi-lelki harmónia elérhető és megtartható legyen, elengedhetetlenek a jól működő társas kapcsolatok is, hiszen pozitív érzelmeket váltanak ki, amelyek a lelki egyensúly alapját jelentik.

A lelki egészség, az egészséges pszichikum tehát a holisztikus értelemben vett (testi-lelki szociális) egészséget, egyensúlyt, harmóniát szolgálja, ezért nagyon fontos, hogy a testi egészség mellett törekedjünk a lelki kiegyensúlyozottságra is.

Dr. Erdélyi Ágnes
telephelyi orvosigazgató-helyettes
Sántha Kálmán Szakkórház