120 év a folyamatos fejlődés jegyében

Idén ünnepli fennállásának 120 éves évfordulóját a Sántha Kálmán Szakkórház, a jubileumról ünnepséggel és tudományos konferenciával emlékeztek meg Nagykállóban.

Tradíció, folytonosság, fejlődés és innováció: ez a négy fogalom határozza meg a Szakkórház eseményekben gazdag történelmét - mondta ünnepi köszöntőjében dr. Adorján Gusztáv főigazgató főorvos. Hiszen már a kezdetektől magas szakmai színvonal és folyamatos fejlődés jellemzi az ország legnagyobb pszichiátriai intézetét. A tradíciókat megőrizve, azokra építve a jövőben is kiemelkedő eredmények elé tekinthet a nagykállói intézmény.

Az ünnepélyes megnyitót követő előadások a kezdetektől napjainkig mutatták be az intézmény történetét és szakmai eredményeit, számos érdekesség, izgalmas kortörténeti dokumentum segítségével is.

Prof. dr. Polgár Péter, az intézmény tudományos vezetőjének történeti áttekintéséből megtudhattuk, hogy a többször is nevet változtató szakkórház múltjának kutatásában, a folyamatos szakmai fejlődésben jelentős szerepet játszik az, hogy az indulástól kezdve valamennyi kórlapot megőrizték. A 2008-ban az Év Kórháza-díjat elnyerő intézet az ország többi pszichiátriai intézményéhez viszonyítva lényegesen jobb körülményeket biztosít betegeknek és dolgozóknak egyaránt, mind infrastrukturális, mind szakmai szempontból.

Prof. dr. Bánki M. Csaba az intézmény elmúlt 120 évét a szakmai eredmények perspektívájából vizsgáló előadása rávilágított, hogy a nagykállói szakkórház már a kezdetektől lépést tartott a tudományos vívmányokkal, és számos esetben számított úttörőnek a hazai pszichiátriai intézmények között.

Dr. Kuritárné dr. Szabó Ildikó, a Debreceni Egyetem Magatartástudományi Intézetének tanszékvezetője, a gyermekkori traumatizáció, abúzus felnőttkori következményeinek témakörét tárgyalta.

Farmakológia és pszichoterápia együttműködésének lehetőségeit, a kezelések során jelentkező mellékhatásokat vázolta fel dr. Bélteczki Zsuzsanna, a nemzetközi szakirodalom legújabb eredményeire épülő kutatásait összefoglaló előadásában.

Virág Jánosné, a szakkórház telephelyi ápolási igazgató-helyettese az ápolási munka folyamatának változásait mutatta be. Előadásából jól látható, hogy az ápolói szakmában ma is érvényes alapelvek már az intézmény legkorábbi időszakában megfogalmazódtak, legyen szó akár a betegek emberi méltóságának minden körülmények között való szem előtt tartásáról, akár a helyesen végzett dokumentációs és adminisztrációs tevékenységről vagy az ápolók felkészültségének megköveteléséről.

A kórképek, diagnosztikus kategóriák, gyógyszeres kezelések történeti alakulásának áttekintése is a szakkórház szakmai életének állandó fejlődésére világított rá, dr. Erdélyi Ágnes, az intézmény telephelyi orvosigazgató-helyettesének előadásában.

Dr. Wischán Elek főorvos, aki több mint 50 évet szentelt életéből az intézményben folyó munkára, jubileumi zárógondolataiban úgy fogalmazott, a Sántha Kálmán Szakkórház 120 évét az örök változás, a pszichiátria tudományának számos tényező által meghatározott fejlődésével lépést tartó, kiemelkedő eredményekben gazdag munka jellemzi.

A szakmai programot a délután folyamán oldottabb hangulatú ünneplés követte, ahol a szakkórház osztályai humoros jelenetek, előadások során mutatták be mindennapi munkájukat. A nap során az ápoltak alkotásaiból nyílt kiállítást is megtekinthették a vendégek.