Inczédy György Életműdíjjal ismerték el munkatársainkat

A város augusztus 20-ai ünnepségén, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése magas színvonalú tevékenységéért, megbecsülése jeléül az Inczédy György Életműdíjjal tüntette ki Racskó Andrásnét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház volt környezetvédelmi csoportvezetőjét és dr. Pap Károlyt, a Jósa András Oktatókórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosát.

"Racskó Andrásné a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház volt környezetvédelmi csoportvezetője.

1975-től 2022 áprilisáig dolgozott az ország egyik legnagyobb, közel ötezer főt foglalkoztató egészségügyi intézményében. Segítő-védő szakmát választott életútjának, melyen mindvégig lelkes, kitartó és hiteles maradt, ahol szakmailag folyamatosan megújult. Tizenegy éven át ápolóként segítette a betegeket a gyógyulásban. A háttérszolgáltatásban végzett munkájával 36 éven keresztül mentorálta és motiválta a munkatársakat, hallgatókat a felelősségteljes, környezettudatos munkavégzésre.

Szakmai tudását, gyakorlati tapasztalatát szívesen megosztotta kórházon belül és kívül egyaránt. Cselekvően együttműködő, harmonikus kapcsolatot ápolt felügyeleti szervekkel, szakhatóságokkal, környezetvédelmi beszállítókkal, civil szervezetekkel, társintézményekkel.

Nyugdíjba vonulásáig, szakma iránti alázattal, elhivatottan helyt állt. Mottója: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Segíteni és nem ártani itt és most! Minőség- és feladatorientált, problémamegoldó munkavégzésével, személyes példamutatásával járult hozzá ember és környezete védelméhez.

Dr. Pap Károly 1999 óta vezeti a Jósa András Oktatókórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályát.

Többek között a műtéttechnika fejlesztése, a nőgyógyászati onkológiai ellátás megszervezése és fejlesztése, a halvaszületés megyei arányainak javítása fűződik nevéhez. Szívügyének tekinti a terhesgondozás elérhetővé tételét minél szélesebb rétegek számára.

Felismerve a cervix rákszűrés fontosságát, annak minden elérhető fórumon a népszerűsítésére törekszik. Kidolgozta a védőnők rákszűrésbe való bevonásának programját, szülészeti szakmavezető főorvosként a megyei szülészeti ellátás egységes, magas színvonalának biztosításán fáradozik. Már jóval az országos elfogadottság előtt bevezette és népszerűvé tette az egynapos nőgyógyászati-sebészeti ellátást. Számos külföldi tanulmányúton vett részt,
Angliában egy egészségügyi menedzsertanfolyamot is elvégzett.

Nagy energiákat fektet a jövő egészségügyi dolgozóinak képzésébe, kiváló kapcsolatot ápol országos szakmai intézményekkel, egyetemekkel, irányító szakmai szervekkel. Mindezek eredményeként a szülészet-nőgyógyászati osztály, a megyei nőgyógyászati ellátás, a terhesgondozás és rákszűrés országosan elismert szinten működik."

Szívből gratulálunk!

forrás: Kis István pápai prelátus lett Nyíregyháza új díszpolgára – Ünnepelt a város - nyiregyhaza.hu

Fotó: Szarka Lajos - nyiregyhaza.hu