Könyvajánló

Találatok: 6679 alkalommal
 

Csabai Márta : Eset – történet : A klinikai mesétől az esetbankig
Budapest : Oriold, 2017.
Hogyan dolgozzák fel a szakemberek klienseik eseteit és saját történeteiket? Miként váltak klasszikussá egyes ellentmondásos, töredékes, vagy sikertelen esetek a pszichológia és az orvoslás történetében? Tudományos, vagy inkább irodalmi alkotásnak tekintjük-e a híres esettörténeteket, a gyógyító szakemberek által közzétett „klinikai meséket”? Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket jár körül ez a rendkívül izgalmas, hiánypótló tanulmánykötet, mely a hazai szakirodalomban elsőként ad nagyívű társadalom- és tudománytörténeti áttekintést és részletes pszichológiai elemzést a témáról. Az eset – esettanulmány, esettörténet – az egyik leghagyományosabb, de mégis sokat vitatott eljárás, mely az utóbbi években ismét a figyelem előterébe került a tudományokban, de az üzleti és közösségi kommunikáció területén is. A kötet két fő nézőpontból mutatja be az esetek történetét. Egyfelől végigköveti azt a fordulatos, helyenként viszontagságos utat, melyet az eset módszer bejárt az utóbbi évszázadokban a pszichológiában és a klinikai orvostudományokban. Másfelől emblematikus és tipikus példákon keresztül keresi a választ arra, hogy mi történik az egyedi esettel a saját történetén belül, a szakember által való feldolgozáson át a nyilvános közlésig.

Csabai Márta pszichológus, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Több kötete jelent meg önállóan és társszerzőkkel az orvosi pszichológia, a gyógyító kapcsolat, a test társadalomlélektana és a pszichoszomatika területén. Az Oriold és Társai Kiadónál ez a negyedik munkája.

 

Varga Katalin (szerkesztő) : Nem farmakológiai módszerek
Budapest : Medicina, 2021.
Kötetünk alapvetően a szülési fájdalommal kapcsolatos két téves elképzelés tisztázására, helyrehozatalára vállalkozik, rávilágítva a téves kiindulópont számos kedvezőtlen következményére, egyúttal támogatandó megoldásra kínálva módszereket.
Egyrészt: sokan azt gondolják, hogy a szülés egyik – sőt, talán az egyetlen – kivétel az alól, amit hangoztatni szoktunk, hogy a „fájdalom valójában valami abnormálisat jelent”, azt feltételezve, hogy a szülés az egyetlen olyan élettani folyamat, ami „normális, mégis fájdalmas”. Ebből következik a második téves felvetés: ha a szülés fáj, az egyéb orvosi fájdalmaknak megfelelően gyógyszeresen kell, lehet, sőt kötelesség azt csillapítani.

Nos, a szülés természetes rendje éppen azt mutatja (mutatná), hogy annak nem kéne szenvedést jelentő fájdalommal járnia. Élesebben fogalmazva ez arra hívja fel a figyelmet: ha a szülés szenvedtető módon fájdalmas, akkor ott valami nincs rendjén. Az bajt jelent, amin éppen úgy változtatni kell, mint a szögbe lépés esetén jelentkező fájdalomnál is. Lehet, hogy a testhelyzeten kell módosítani, lehet, hogy a környezeti elemek kedvezőtlenek (sérül a biztonságot jelentő személyesség, a „privacy”), lehet, hogy a félelem vagy más kedvezőtlen érzelem állja útját a folyamatnak, lehet, hogy az anyát valami kizökkenti a természetes módosult tudatállapotából, és így tovább. Mindenképp: a fájdalom (szenvedés) jel, amit meg kell értenünk, és üzenetét megértve léphetünk tovább.

Ehhez kínál a könyv számos alternatív megoldási lehetőséget: részletesen ismerteti a szülési fájdalomcsillapítás nem farmakológiai módszereit, kiemelt témaként kezelve többek között a támogató fizikai és pszichoszociális környezetet, a dúlák szerepét, a nőknek eleve megadatott vajúdástámogató erőket, a szabad testhelyzetválasztást, a vajúdást és szülést vízben, a masszázs, az aromaterápia, az akupunktúra szerepét, ismerteti a rebozo-technikát stb.

Szakemberek és szülés előtt álló laikusok számára egyaránt hasznos olvasmány a könyv.

 

Réthelyi Miklós - Szentágothai János: Funkcionális anatómia (4. kiadás)
Budapest : Medicina, 2020.
Ebben a tanévben ünnepeljük a Nagyszombatról induló magyarországi orvosképzés és ezzel együtt a képzés alapját jelentő anatómia (boncztan) oktatásának 250 éves évfordulóját.
A boncztanhoz a kezdetektől fogva hozzátartozott a fejlődéstan, majd később csatlakozott a szövettan oktatása. 1784-ben, amikor az orvosi fakultást már Pesten találjuk, II. József császár utasítására Ferdinad Joseph Leber, bécsi származású orvos Vorlesungen über die Zergliederungskunst (Wien, 1772) című tankönyvét használták az anatómia oktatására és tanulására. A Kismartonban született Joseph Hyrtl Lehrbuch der Anatomie des Menschen mit Rücksicht auf physiologische Begründung und praktische Anwendung című tankönyve 1846-ban, Prágában jelent meg. 1849-ben magyarra fordították és boncztani szótárral látták el. Az első magyarul írt anatómia tankönyvre ezután nem kellett sokáig várni. 1888-ban jelent meg Mihálkovics Géza munkája A leíró emberbonctan és a tájbonctan tankönyve. Németből magyarra fordított tankönyv, Reinke-Tellyesniczky Az emberboncolástan tanulókönyve (1919) segítette az oktatást az I. világháborút követően. A nagy lépést Lenhossék Mihály 1922-ben megjelent Az ember anatómiája I-III. jelentette. Kiss Ferencz szerkesztésében, Gellért Albert (Szeged), Szentágothai János és Vereby Károly (Pécs), Botár Gyula, Gáspár János és Szabó Zoltán (Budapest) közreműködésével jelent meg 1939-ben a kétkötetes Rendszeres bonctan. Korosztályom, 1957-ben kezdve az orvosi tanulmányokat, a Rendszeres bonctan 5. kiadásából készült a szigorlatra. A jelen tankönyv Szentágothai János Funkcionális anatómia I-III. tankönyvével indult 1971-ben. Az elmúlt majd 50 év alatt, szerző-, tartalom- és formátumváltozással, angolra fordítással, számos kiadás került a magyar és az angol nyelvű évfolyamokban tanuló orvos- és fogorvostan-hallgatók kezébe.

A 250 éves évfordulón, az ünnepi hangulatban szólnunk kell az egyetemi tankönyvek válságáról. Az információhoz történő hozzáférés robbanásszerű megnövekedése komoly konkurenciát jelent, de ahhoz, hogy az információból tudás, majd megbízhatóan használható tapasztalat és gyakorlat legyen, a jól szerkesztett, egységes szemléletet biztosító, kézbe vehető tankönyvre, minden bizonnyal, továbbra is szükség van.

Réthelyi Miklós

 

Friedman H. Harold : Problémaorientált belgyógyászati diagnosztika
Budapest : Medicina, 2020.
A Problémaorientált belgyógyászati diagnosztika hiánypótló mű, amely az egyetemi oktatást célzó, igen részletes szakkönyvek és a gyakorlati praxis közötti szakadékot hidalja át.
Könnyen, egyszerűen használható, miközben pontos útmutatóul szolgál a diagnózis felállításához a gyakorló orvosnak csakúgy, mint a gyakornoknak vagy az orvostanhallgatónak. A kötet a tünetek, a beteg panaszai felől közelíti meg a diagnózis felállításának folyamatát – ezzel a felnőttorvoslás napi gyakorlatában előforduló leggyakoribb problémák oknyomozását segíti elő. Olyan kézikönyv, amelyet gyakran fogunk fellapozni – tömören, áttekinthetően foglalja össze az etiológiát, a diagnosztikai megközelítést, beleértve a szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, majd az így gyűjtött információk alapján irányít bennünket a megfelelő diagnózishoz; emellett a prognózis, a kezelés tekintetében is eligazít.

Könyvünk új kiadása részletesen elemzi az alábbi területeken jelentkező problémákat:

általános
bőrgyógyászati
légzőszervi
emésztőszervi
vér és vérképző szervi
urológiai
váz- és izomrendszeri
endokrin és anyagcsere
idegrendszeri
A könyv végén lévő Függelékben megtalálhatók a legfontosabb élettani és laboratóriumi vizsgálatok normális értékei.

A gyors diagnózist elősegítő kézikönyv kitűnő kiegészítője a hagyomány orvosi szakkönyveknek. Hasznos kalauz az első tünetekről, valamint a laboratóriumi leletben talált eltérésektől a pontos diagnózisig, a hatékony kezelésig vezető úton.

 

Pál Tibor (szerkesztő): Az orvosi mikrobiológia tankönyve (3. kiadás)
Budapest : Medicina, 2021.
„Mára a fertőző betegségek jelentik a még megmaradt néhány igazi kaland egyikét. A sárkányok mind legyőzve, a lándzsa a kandalló mellett rozsdásodik… De bármennyire biztonságossá és jól szabályozottá vált is életünk, a baktériumok, protozoonok, vírusok, fertőzött bolhák, tetvek, kullancsok, moszkitók és poloskák mindig is ott fognak leselkedni a félhomályban, hogy azonnal lecsapjanak, ha a gondatlanság, szegénység, éhínség vagy a háborúk meggyengítik védelmünket. … Szinte az egyetlen igazi kihívás, ami a valaha szabadon élő emberi faj könyörtelen háziasítása után megmaradt, a harc ezek ellen a vérszomjas kis teremtmények ellen, amelyek a sötét sarkokban ólálkodnak, patkányok, egerek és a legkülönfélébb háziállatok segítségével cserkésznek be minket, repülnek és másznak a rovarokkal, és orvul támadnak ránk ételünkben, italunkban, sőt akkor is, amikor szeretünk.”

(A szerkesztő fordítása)

Hans Zinsser: Rats, Lice and History. Little, Brown and Co., Boston 1935.

 

Döbrőssy Lajos – Kovács Attila – Budai András: A rosszindulatú daganatok szűrővizsgálata
Budapest : Medicina, 2019.
E könyv célja az, hogy rendszerezett betekintést engedjen az olvasónak – mind orvosoknak, mind az érdeklődő „laikusoknak” – a szűrés paravánja mögé.
A szűréssel, mindenekelőtt a szervezett szűréssel összefüggő daganat-biológiai fogalmak tisztázását célozza, de részletezi a szűrés jogszabályi, etikai, lélektani vonatkozásait is, a különböző szervek szűrővizsgálatát. Először a bizonyítottan hatásos szűrési módozatok szervezett szűrésével (méhnyak, emlő, vastag- és végbél), majd az alkalomszerű szűrővizsgálatok gyakran vitatott lehetőségeivel foglalkozik (szájüreg, prosztata, tüdőrák, festékes bőrdaganatok), végül egyes szervek szűrésére irányuló heroikus próbálkozásokra ad példákat (hasnyálmirigy, petefészek). Függelékben a szűrés egészség-gazdaságtani szempontjait érinti, valamint fogalomtárat mellékel.

A szerzők abban a reményben bocsájtják útjára a könyvet, hogy az hozzá fog járulni ahhoz, hogy orvosok és más egészségtudatos nem-orvos olvasói el tudják különíteni a szervezett szűrést az alkalomszerűtől, tisztábban lássák a rosszindulatú betegségek szűrővizsgálatában rejlő lehetőségeket, de a buktatókat is. Reményeik szerint ez jelentős hozzájárulás lenne a magyar népesség egészségi állapotának javulásához a jövőben.

 

Hollódy Katalin (szerkesztő): Gyermekneurológia
Budapest: Medicina, 2019. 
„Igényes küllemű, élvezetesen olvasható, a gyermekneurológiai ismeretek hatalmas tárházát kellő részletességgel, de megfelelő mértéktartással bemutató új könyv született...
A szerzők között a hazai gyermekneurológusok legjelesebbjei találhatók, amely egyben garancia is a könyv magas minőségére, hiszen mindenki tudása legjavát adva járult hozzá a sikerhez. S így lett enciklopédikus a mű. A szerzők kitűnő szakemberek, akik szakmai „bestseller”-t írtak. Izgalmas, hasznos, sok képanyaggal színesített és remélhetően sokak által szerethető könyvet tarthat most az olvasó a kezében. Őszintén ajánlom mindenkinek, aki folyamatosan szeretné megújítani ismereteit a gyógyító orvostudomány egyre bővülő, bonyolult világában.”
Prof. Dr. Tulassay Tivadar
„Az információs technológiai „robbanás” előtti neurológia módszertani gyakorlata egy nehezített „puzzle-játék” összerakásához hasonlított. Napjaink neurológiai módszertanát egyre jobban az jellemzi, hogy a „puzzle-képet” a szükségesnél sokkal több – sokszor egy-két nap alatt előállított – elemből kell kiválasztanunk és kiraknunk. A mai kiváló diagnosztikai lehetőségek mellett változatlanul gyakran az az alapellátási kérdés, hogy valamely tünet neurológiai eredetű-e, s ennek eldöntése legtöbbször az általános gyermekszakorvos kezében van. Ehhez ad iránymutatást Hollódy Katalin és kollégái rendkívül gondos és elegáns, didaktikus munkája. Kiváló forrás a szakvizsgázó számára, és jó referencia még a legfelkészültebb gyermekneurológus könyvtárában is!”
Prof. Dr. Dóczi Tamás

könyvtárunk jelenleg
ZÁRVA
Nyitvatartási idő:
Hétfő 9 - 16
Kedd - Péntek 8 - 16

Elérhetőség

4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Pf: 159
Tel.: (42) 599-700 / 1392 mellék
Fax: (42) 461-174
email: medlib@szszbmk.hu
Térkép


Telephelyi könyvtárak

Mátészalkai Kórház Orvosi Könyvtár
Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő Orvosi Könyvtár

Olvasással az egészségért!