Gyakran Ismételt Kérdések01

Felvétel
szakrendelés,
osztály

Még nem jártam kórházban. Mi a teendőm?

Amennyiben valamely szakrendelésünkre érkezik, minden esetben a betegfelvételi irodán kell először jelentkeznie. Hozza magával TAJ kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját, beutalóját (amennyiben beutaló köteles szakrendelésre érkezik) és, ha vannak korábbi leleteit. Egyes szakrendeléseink csak előjegyzés alapján fogadnak betegeket.

Ha Önt a háziorvos vagy valamelyik szakrendelés utalja be, illetve jegyzi elő intézetünk fekvőbeteg osztályára, kérjük, hogy felvételre a felvételt biztosító osztályon jelentkezzen 07.00-09.30 óráig jelentkezzen be. Amennyiben Ön 09.30 óra után érkezik kórházunkba, és előjegyzett, beutalt beteg, úgy a betegfelvételi irodában jelentkezzen.

Mely szakrendelésekre szükséges beutaló?

Az alábbi szakrendeléseinkre szükséges beutaló:
Belgyógyászat, Kardiológia, Diabetológia (első alkalommal), Gyerek, Ideggyógyászat, Rehabilitáció, kézsebészet, Onkológia, Ortopédia, Reumatológia, Idegsebészet, Laboratórium, Röntgen, Ultrahang

Mely szakrendelésre kell előjegyzés kérni?

Az alábbi szakrendelésekre előjegyzés szükséges:
Belgyógyászat, Kardiológia, Bőrgyógyászat, Diabetológia, Ideggyógyászat, Rehabilitáció, Kézsebészet, Ortopédia, Pszichiátria, Reumatológia, Idegsebészet, Nőgyógyászat, Szemészet, Ultrahang

Mit szükséges magammal hozni?

  • Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ-kártya)
  • Személyi igazolványát, lakcím kártyáját
  • Beutalóját (ha van)
  • Előző zárójelentését, egyéb orvosi leleteit, gondozási könyveit, az otthon szedett gyógyszerek listáját, esetleg speciális gyógyszereit, gyógyszer-túlérzékenységre vonatkozó dokumentumokat
  • Tisztálkodási felszerelését: fogkefe, fogkrém, fésű, szappan, WC-papír, papír zsebkendő, törölköző, férfiak részére borotválkozó készlet
  • Ruházat: pizsama vagy hálóing, köntös, papucs, alsónemű
  • Egyéb: papírszalvéta, evőeszköz, pohár, szemüveg. Kispárna behozható
  • Fürdőgyógyászati kezeléséhez: köntös, törölköző, papucs, fürdőruha
  • Gyermekosztályra egy darab lemosható játékot ajánlatos behozni

Sürgősséggel felvett betegek részére szükség esetén pizsamát vagy hálóinget, evőeszközt biztosítunk.

Hogyan kérhetek előjegyzést?

Fehérgyarmaton előjegyzés telefonon a 44/511-111 / 147-es melléken lehet kérni 8-14 óráig, vagy személyesen a betegfelvételi irodában.
Vásárosnaményban előjegyzést telefonon a 45/570-770 / 316-os melléken lehet kérni 8-14 óráig, vagy személyesen a betegfelvételi irodában.
Nyírbátorban előjegyzést telefonon a 42/281-711 / 9-es melléken lehet kérni, vagy személyesen a betegfelvételi irodában.

Rendezetlen a jogviszonyom. Mi a teendő? Kaphatok-e ellátást?

Amennyiben az ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy a beteg jogviszonya rendezetlen, az OEP által finanszírozott ellátás nyújtását akkor sem tagadhatja meg az egészségügyi szolgáltató, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás (gyógyszer, segédeszköz, stb. teljes árát) költségét. Viszont a szolgáltató köteles egy, az OEP honlapjáról letöltött értesítő átadásával a betegnek tájékoztatást adni a jogviszony rendezetlenségéről.

Az írásban is megkapott tájékoztató alapján haladéktalanul fel kell keresnie a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv ügyfélszolgálatát és kezdeményeznie kell jogviszonyának rendezését.

A jogviszony hiánya esetén az OEP köteles átadni a jogviszonnyal nem rendelkező személy adatait a NAV-nak, amely a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését megvizsgálja. (Fontos! Nem az ellátás költségét, hanem az elmaradt járulékot hajtja be a NAV az elévülési időn belül (5 év) arra az időszakra, amely alatt az érintett személy jogosultsága nem állt fenn!)

EU kártyával milyen ellátást vehetek igénybe? Kell-e fizetnem?

Az egyik tagállamban biztosított személy Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra tekintettel. Az ellátásokat - az egyenlő elbánás elve szerint - ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint egy magyar biztosított. A jogosultságot az illetékes államban kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-kártya) igazolja. Tehát a másik EGT tagállamban biztosított személy a külföldi biztosítója által kiállított Kártyával, illetve az azt helyettesítő nyomtatvánnyal veheti igénybe az ellátást.

Miután az EU-kártya az ideiglenes tartózkodás alkalmával felmerült, orvosilag szükséges egészségügyi ellátás igénybevételére szolgál, használatával tervezett egészségügyi ellátás nem vehető igénybe!
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott Magyarországra.

Tervezett (gyógykezelési szándékú) ellátást a külföldi biztosító által kiállított – az előzetes engedélyt megtestesítő – E 112-es (2010. május 1-je után kiadott igazolás esetén: S2 jelű) nyomtatvány alapján lehet igénybe venni. Az engedélyt igazoló E 112 vagy S2 nyomtatvány kiadásának feltételeiről az illetékes – külföldi – biztosító nyújt felvilágosítást. A nyomtatvány felhasználása érdekében a beteg és a szolgáltató közötti előzetes egyeztetés szükséges.

Területileg nem tartozok a kórházhoz, de ide szeretnék jönni. Tudnak fogadni?

Az intézmény felvevő területén kívülről érkező biztosított személyeknek befogadó nyilatkozatra van szükségük.

A befogadó nyilatkozatot a betegfelvételi irodán igényelhetik. A befogadó nyilatkozat alapján ugyanaz az eljárási rend és ugyanazok az eljárások vonatkoznak betegeinkre, vendégeinkre, mint a kórház felvevő területéről érkezőkre.

Külföldi állampolgárként ellátnak-e?

Az EGT- és svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosított személyek részére ideiglenes Magyarországi tartózkodásuk során a szükséges egészségügyi szolgáltatás az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA (EU-Kártya) alapján nyújtandó. A meglévő igazolással (EU-Kártya, Kártyahelyettesítő Nyomtatvány, E 112, S2 nyomtatvány) jelentkező személyek a tervezett magyarországi tartózkodásukra való tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokban részesülhetnek a magyar biztosítottaknak megfelelő feltételekkel. Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen – a körülmények mérlegelésével – a kezelőorvos dönt.

Az EGT- és svájci állampolgárok, akik nem rendelkeznek a fenti igazolások (EU-Kártya, Kártyahelyettesítő Nyomtatvány, E 112, S2 nyomtatvány) valamelyikével, és az igazolás bemutatását az ellátás befejezését követő 15 napon belül nem pótolják, térítési díjat kötelesek fizetni. A díjakat a Díjfizetési szabályzat tartalmazza.

Azok a külföldi állampolgárok, akiknek államával, illetőleg kormányával a Magyar Köztársaságnak egészségügyi, vagy szociálpolitikai egyezménye, illetőleg egyéb megállapodása van, ezen egyezmények, megállapodások vagy a végrehajtásuk tárgyában kiadott jogszabályok rendelkezései szerint részesülnek betegellátásban.

A nem biztosított külföldi állampolgárok az általuk igénybe vett, illetőleg az egészségügyi hatóságok által elrendelt betegellátásért betegellátási díjat kötelesek fizetni.

Külföldi állampolgárként sürgős esetben kell-e fizetni?

A válasz megtalálható és elolvasható eggyel feljebb.


02

Kezelések,
ápolás

Osztályról elbocsátáskor milyen dokumentumokat kapok?

Betegeink kórházból történő távozásakor 2 db zárójelentést kapnak, melynek egyik példányát kérjük, hogy háziorvosuknak adják át 24 órán belül a táppénzre vétel és gyógykezelése folyamatossága érdekében. A másik példányt gondosan őrizzék meg.

Az eltávozó betegek számára indokolt esetben az osztályos orvos házhozszállításhoz mentőt rendel.

Hazautazása előkészítésekor kérjük vegye figyelembe, hogy jelenleg érvényes finanszírozási rendelkezések értelmében a hazabocsátás napján – a reggeli kivételével – az intézet nem biztosít gyógyszert és étkezést!

Jogosítványhoz orvosi vizsgálatra, vagy meghosszabbítására van-e lehetőség?

Igen, a Foglalkozás egészségügyi szakrendeléseken rendelési időben.

Van-e teljes kivizsgálásra lehetőség, hogy működik és mit tartalmaz?

Kórházunk különféle csomagokat kínál teljes körű kivizsgálásra, állapotfelmérésre. Ezek díjait a Díjfizetési szabályzat 9/C melléklete tartalmazza.


03

Egyéb
kérdések

Betegként panasszal kihez fordulhatok? Milyen jogok illetnek meg?

Ha Ön úgy érzi, hogy sérelem érte intézményünkben betegjogai érvényesítése során, panaszával közvetlenül fordulhat a kórház betegjogi képviselőjéhez. A fogadóóra időpontjáról és a betegjogokról telephelyeink oldalain tájékozódhat.

Mikor van látogatási idő?

Kórházunk nyitott kórház, folyamatos látogatási lehetőséget biztosítunk kedves betegeink hozzátartozói számára. Ettől egyes osztályok az ellátás specialitása miatt eltérnek. Az osztály nővéreitől pontos útbaigazítást kaphat arra vonatkozóan, hogy milyen időpontok alkalmasak látogatásra, nem zavarva a kezeléseket, viziteket, vizsgálatokat.

Az ajánlott látogatási idő minden osztályon: 10.00-12.00 óráig és 15.00-19.00 óráig.

Az Intenzív osztályon kezelt betegeink látogatása csak a kezelőorvos előzetes engedélyével lehetséges.

Működik-e gyógyszertár a kórházban?

Gyógyszertár valamennyi telephelyünkön működik.


04

Elérhetőséggel
kapcsolatos
kérdések

Hol található a kórház?

Nyíregyháza: 4400 Nyíregyháza Szent István u. 68. | GPS koordináta: N 47.9504518637°, E 21.7288807254°
Nyíregyháza Sóstói telephely: 4400 Nyíregyháza Sóstói u. 62. | GPS koordináta: N 47.979101303°, E 21.7170380619°
Nagykálló: 4320 Nagykálló Szabadság tér 13. | GPS koordináta: N 47.87431°, E 21.84675°
Mátészalka: 4700 Mátészalka Kórház u. 2-4. | GPS koordináta: N 47.9551001573°, E 22.3170153704°
Fehérgyarmat: 4900 Fehérgyarmat Damjanich u. 1. | GPS koordináta: N 47.9952532°, E 22.5109054°
Vásárosnamény: 4800 Vásárosnamény Ady E. u. 5. | GPS koordináta: N 48.127745°, E 22.308453°
Nyírbátori szakrendelők: 4300 Nyírbátor Édesanyák útja 1/a. | GPS koordináta: N 47.8374024°, E 22.1362403°

Hogyan lehet megközelíteni a kórházat?

Kórházunk telephelyei megközelíthetőek tömegközlekedéssel vasúton és a Volán menetrend szerinti járataival, valamint közúton.

Hogyan tudom Önökkel felvenni a kapcsolatot?

Kérjük látogasson el telephelyeink Kapcsolat oldalára, ahol minden elérhetőséget megtalál, amin keresztül elérhet bennünket.