Betegtájékoztató


Kedves Betegünk!

A kórházi házirend az Ön és betegtársai zavartalan gyógyulását, pihenését szolgálja, ezért kérjük, tartsa szem előtt kéréseinket. Az osztályokon az általánostól eltérő szokásokat helyi leírások szabályozzák.

I. A kórházi felvétel rendje

Háziorvosa/szakorvosa Önt gyógyulása érdekében Kórházunk fekvőbeteg osztályára utalta. A kórházi felvételéhez kérjük hozza magával

  • beutalóját,
  • TAJ-számát (Társadalombiztosítási Azonosító Jelét tartalmazó kártyáját),
  • személyi igazolványát, vagy külföldi beteg estén személyi azonossággát igazoló egyéb dokumentumot (pl. útlevél),
  • előző orvosi leleteit, zárójelentéseit, az otthon szedett gyógyszerek listáját,
  • személyes használati tárgyait, tisztálkodási felszereléseit (fogkefe, fogkrém, fésű, szappan, WC-papír, papírzsebkendő, szalvéta, törölköző, evőeszköz, férfiak részére borotválkozó készlet), ruházatát (pizsama/hálóing, köntös, papucs, alsónemű).

A felvétel napján a bejelentkezés osztályonként az alábbiak szerint lehetséges:

Traumatológiai osztály esetében - Trauma ambulancián

Sebészeti osztály esetében - Sebészeti szakrendelő

Neurológiai osztály esetében - Neurológiai ambulancia

A többi fekvőbeteg osztálynál (Belgyógyászat, Gyermekosztály, Reumatológia, Fül-Orr-Gége, Szemészet, Szülészeti-Nőgyógyászati osztály, SBO, Rehabilitáció, Krónikus osztály) minden esetben az osztályon kell bejelentkezni.

II. A személyes tulajdon biztonságáról

A kórházi felvételre került betegek felsőruházatukat, cipőjüket, osztályonként változó rendszer szerint a ruhatárban, illetve az osztályon biztosított tárolókban helyezhetik el. Eszméletlen, vagy zavart tudatállapotú betegek értéktárgyainak átadás-átvétele az osztályon, vagy az ambulancián történik, behozott használati és értéktárgyairól az ellátást végző nővérek leltárt készítenek, amelyet az ápolási dokumentációban megőrzünk. A ruházat elhelyezhető a kórteremben található szekrényekben is, de ez csak a beteg saját felelőssége mellett, úgy hogy az osztály munkáját ne zavarja.

Értékeit kívánsága szerint magánál tarthatja, vagy értékleltár felvétele után átadhatja a részlegen kijelölt felelős személynek, vagy a kórház házipénztárában helyezheti el, átvételi elismervény ellenében. Letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a kórház nem vállal felelősséget!

A beteg felelős a használatra kapott kórházi leltári tárgyakért. Elbocsátásakor azokat az osztályos nővérnek vissza kell adnia, az esetleges hiányokat a kórház részére meg kell térítenie.

Mobiltelefonját – lehetőség szerint – kérjük ne hozza magával, vagy hangerejét vegye minimálisra, használatával kérjük ne zavarja betegtársait és a gyógyítás menetét.

III. A beteg jogai

A beteg jogosult arra, hogy – az egészségügyi törvényben foglaltak figyelembevételével – részletes tájékoztatást kapjon kezelőorvosától egészségi állapotáról, valamint a kivizsgálásról, a beavatkozásokról, azok várható időpontjáról, kimeneteléről.  A betegnek joga van írásos nyilatkozat formában az önrendelkezéshez, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható. Joga van megismerni az ellátásban közvetlenül közreműködők nevét, szakképesítését és beosztását.  Orvosi konzíliumok kezdeményezése: Ha a betegjogok keretében biztosított más orvos általi konzíliumot kíván a beteg kezdeményezni, azt a kezelőorvosának jelezze, aki részletes tájékoztatást ad az orvosi konzílium kezdeményezésére vonatkozóan. A kórházi kezelés ideje alatt jogosult viselni saját hálóruháját, kivéve bizonyos beavatkozások és kezelések idején, amikor kórházi ruhát biztosítunk. A betegek az osztályok előterében, társalgójában elhelyezett televíziót nézhetik, betegtársaik és a gyógyító munka zavarása nélkül. A betegek saját rádiójukat csak fülhallgatóval használhatják, a betegtársak nyugalmának biztosítása érdekében. Kórteremben TV készülék csak a betegtársak és az osztályvezető főorvos engedélyével használható. Vallásgyakorlás: A betegnek joga van a gyógyító intézetben is vallását szabadon gyakorolni és a megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tartani, amennyiben ezzel a többi beteg nyugalmát nem zavarja.

BETEGJOGOK érvényesítése:

Ha a kórházi ellátással, vagy betegjogainak érvényesülésével kapcsolatosan panasza van, ezt az ügyvezetőnél, vagy a betegjogi képviselőnél észrevételezheti írásban, ahol megtörténik panaszának kivizsgálása, melyről írásbeli választ kap. Panasztételi lehetőségről minden osztályon tájékoztató áll rendelkezésre. Betegjogi képviselő: Ombódi Zsuzsa Fogadó ideje, helye: minden hónap második és negyedik csütörtökén 10.00 - 13.00 óráig Kolónia 1-es épület.

IV. A beteg kötelezettségei

A betegnek – a saját gyógyulása érdekében – be kell tartania az orvosok és az ápolók gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait, az osztályt csak az osztályos ápoló tudtával, a kórházat csak a kezelőorvos engedélyével hagyhatja el, vagy saját felelősségére, a kórlapban megőrzendő írásos nyilatkozata után. Hatósági idézésre a kezelőorvos tudtával a beteg az intézményt elhagyhatja, ezt a kórlapban dokumentálni kell. 

A betegek az osztályok által meghatározott időpontokban tartózkodjanak a kórteremben. A betegek saját kórtermükön kívül, csak a szolgáltató helyiségekben, (pl. büfé, fodrász, stb), valamint a társalgókban tartózkodhatnak. Más kórterembe, vagy osztályra a fertőzés elkerülése érdekében nem mehetnek át. Az osztály csendjét őrizze meg, ne zavarja betegtársai nyugalmát.

Kérjük kedves betegeinket és hozzátartozóikat, hogy óvják a kórház, kórterem tisztaságát, berendezéseit, rendjét. Szeszes italt a kórházba behozni és fogyasztani TILOS!

A „Nemdohányzók védelméről” szóló törvény módosítása értelmében DOHÁNYOZNI A KÓRHÁZ EGÉSZ TERÜLETÉN TILOS! A törvényi rendelkezések be nem tartása szankciót vonhat maga után.

TILOS a kórházról, betegekről, egészségügyi dolgozókról, látogatókról, eljárásokról hangfelvételeket, videó felvételeket és fotókat készíteni (Ptk. 75-85.§-ai alapján).

V. A betegek napirendje:

600–  800:       hőmérőzés, tisztálkodás, reggeli,

800–1200:       vizitek, vizsgálatok, kezelések, műtétek,

1200–1300:     ebéd,

1400–1500:     csendes pihenő, ezen idő alatt a betegeknek a kórteremben kell tartózkodniuk,

1500–1530:       uzsonna

1730–1830:     vacsora

22 00:            villanyoltás

VI. Látogatás, kapcsolattartás rendje:

A kórházi elhelyezés során a beteg jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni. A hozzátartozók intézetünkben szívesen látott vendégek délután 1500 és 1700 óra között, valamint vasárnap és ünnepnapokon 14 és 18 óra között. Egyéb időpontokban csak különösen indokolt esetekben fogadjon látogatókat, mellyel kérjük, ne zavarja az osztály munkáját, a betegellátást, és betegtársai pihenését.

Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az osztályos beteglátogató társalgó helyiségekben fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik, egy betegnél egyszerre csak 2 látogató tartózkodhat. Ha a kórtermében fekvő betegnél vizsgálatot vagy kezelést kívánnak végezni, úgy a látogatóknak el kell hagyniuk a kórtermet. A csendes pihenő alatt a látogatást a társalgókban kérjük lebonyolítani. A nővérek jogosultak a látogatás befejezésére figyelmeztetni a hozzátartozókat.

Külső kapcsolattartása telefonon is történhet, nyilvános készülék minden épületben található. A betegek hozzátartozói lehetőleg 1500 és 1700 óra között érdeklődjenek a betegek állapotáról, illetve a fennjáró betegeket abban az időpontban hívják telefonhoz. Kivételt képez a rendkívüli eset. Az intézeti telefon-központ betegek részére bejövő hívást nem kapcsol este 2200 órától reggel 800-ig, és a csendes pihenő alatt 1400 és 1500 óra között. A betegről kizárólag a beleegyezésével lehet érdeklődni. Az osztályos ápolónő a beteg állapotáról csak általános felvilágosítást adhat. Mobiltelefont a vizsgálókban, kezelőkben, diagnosztikai területeken ne használjanak, mert zavarják az elektromos berendezéseket.

Postaláda a kórház főbejáratánál a portán található. A kórház címére küldött, de a beteg nevére szóló leveleket vagy más postai küldeményeket a kórház munkatársai kézbesítik.

Beteg melletti benntartózkodás: Súlyos állapotú beteg, kiskorú betegek, illetve szülő nő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván maradni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos, vagy az ügyeletes orvos az osztályos működési rendben foglaltak szerint engedélyezheti a beteg melletti benntartózkodást, a többi beteg nyugalmát is figyelembe véve.

VII. Betegélelmezés

Étkezésről, időpontról, választás lehetőségéről az osztályon kap tájékoztatást. Rendkívül fontos az előírt diéta betartása. A betegeket dietetikusaink segítik abban, hogy megismerjék és elfogadják a diéta szükségességét. Feketekávé fogyasztása előtt ajánlott a kezelőorvos véleményét kikérni. Amennyiben hozzátartozója kiegészítő táplálékot hoz be, kérjük, előtte beszélje meg a műszakvezető ápolóval, nehogy megzavarja az Ön gyógyulását segítő diétás étrendet. Ha a „hazai” ételt nem fogyasztja el rögtön, kérjük névvel és dátummal ellátva az osztályon lévő hűtőszekrényben helyeztesse el.

VIII. Az intézmény elhagyásának joga

A betegnek ez a joga csak akkor korlátozható, ha mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, vagy ha ezt törvény írja elő, idejét pontosan rögzíteni kell. Kezelőorvosa tájékoztatja a beteget arról, hogy a kórházi kezelést mikor tekinti befejezettnek, így arról időben értesítheti hozzátartozóit. Ha busszal vagy vonattal utazik haza, a kezelőorvosától kérhet kedvezményes utazásra jogosító utalványt. A távozáskor a kezelőorvos átadja Önnek a zárójelentést, a kórházi tartózkodásról szóló igazolást és az elszámolási nyilatkozatot is.

A kórházba a személygépkocsival történő behajtás mindenki számára engedélyezett, akinek érvényes behajtási engedélye van, vagy a teherportánál a rendészeti dolgozónak a mindenkor érvényes behajtási díjat kifizeti. Az intézet területére behajtó járművek kötelesek a KRESZ szabályait betartani és a forgalmat nem akadályozva a kijelölt parkolóhelyeket igénybe venni. A járművekben esetlegesen bekövetkező, vagy az általuk külső személynek okozott károkért az intézet felelősséget nem vállal. A kórház területén a bent fekvő betegek gépkocsijának parkolása nem engedélyezett.

IX. Betegtájékoztatás

Minden osztályon rendelkezésre áll írásos betegtájékoztató a vizsgálatokról, beavatkozásokról. A jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztató hirdetéseinken megtalálható.

X. A kórházban működő kiegészítő szolgáltatások:

-        Büfé, Hírlapárusítás a sebészeti tömb földszintjén, és a szakrendelőnél a Damjanich utcai bejáratnál,

-        Fodrászat: sebészeti tömb földszintjén, a Kórház udvar felőli bejárattal,

-        Gyógyszertár: sebészeti tömb földszintjén, a Kórház udvar felőli bejárattal,

-        Gyógyászati segédeszközök boltja a Személyportánál,

-        OTP bankjegykiadó automata a Személyportánál,

-        Magán betegszállító szolgálat: a 65 ágyas pavilon földszintjén,

-        Ortopéd cipészet: a szakrendelő alagsorában.

 

Őszintén reméljük, hogy szolgáltatásainkkal elégedetten, s gyógyultan távozik kórházunkból!


Várólista
Fizető betegellátás
Vizsgálatkérők
TelefonkönyvÉtkezés - Étlap