Pro Sanitate-díjjal ismerték el dr. Wischán Elek munkásságát

Az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate-díjban részesült dr. Wischán Elek, a Sántha Kálmán Szakkórház pszichiáter főorvosa.

Az oklevelet dr. Adorján Gusztáv főigazgató hozta haza a fővárosból, örömmel és büszkeséggel nyújtotta át az egészségügy egyik legrangosabb kitüntetését a 92 esztendős Wischán főorvos úrnak.

A gondolkodás és a személyiség alakulása, változása mindig is érdekelt; az, hogy az agy és az idegrendszer funkciói, hogyan határozzák meg személyiségünket, és képességeink nagy részét, ezért a neurológiában találtam meg szakmai érdeklődésemet az orvostudományon belül. A díj óriási megtiszteltetés számomra, nem tudom szavakba önteni, mi mindent jelent így a pályám végén – mondta dr. Wischán Elek, akinek 64 évig tartó töretlen gyógyító munkáját koronázza meg a mostani elismerés.

Dr. Wischán Elek orvosi pályája a Szentesi Kórház Neurológiai és Pszichiátriai Osztályán kezdődött. 1957-ben szakvizsgázott pszichiátriából, majd 1959. január 3-án kezdett el dolgozni Nagykállóban a Megyei Ideg- és Elmegyógyintézetben. 1961-1966-ig az Ideg Szakrendelőt vezette a Jósa András Oktatókórházban. A kórházban töltött évek alatt folyamatosan haladt előre a szakmai ranglétrán. Neurológiából 1960-ban szerzett szakorvosi képesítést, majd 1964-ben igazságügyi orvos-szakértői szakvizsgát tett. 1966-ban osztályvezető főorvosi kinevezést kapott a Nagykállói Ideg- és Elmegyógyintézetben, ahol a Férfi Pszichiátriai Osztályt vezette. Osztályvezetői tisztsége mellett kórházigazgató-helyettesi feladatokat is ellátott, igazgatóhelyettesi munkássága során a régi épület felújítása, kivitelezésének irányítása is rá hárult. 1986-ban nyugdíjba vonult, de néhány hónap után visszatért, és az ambuláns ellátásban csak tavaly hagyta abba munkáját. Országosan is egyedülálló, hogy valaki ilyen hosszú évekig praktizáljon.

A szakorvosjelöltek oktatásában, szakmai ismereteik bővítésében is folyamatosan részt vett. Angol, német, francia nyelvismerettel rendelkezik, a külföldi szakirodalomban szerzett nagyfokú jártasságát gyógyító és oktató munkájában egyaránt kiválóan kamatoztatta.

A betegellátás, a betegek iránti tisztelete, empátiája a gyógyításért érzett elkötelezettsége mindig elsődleges volt számára a vezetői feladatok mellett. A Pszichiátriai gondozó orvosaként betegek ezreinek lelki egészségére ügyelt.

Tisztelettel és elismeréssel adózunk példaértékű szakmai elkötelezettsége, a gyógyító munka iránti szenvedélye előtt!

Szeretettel gratulálunk és jó egészséget kívánunk!


Fotó: Sipeki Péter, Kelet-Magyarország