Struktúraváltás a Szatmár-Beregi Kórház telephelyein című projekt, TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0001

A projekt kezdete: 2013.07.01
A projekt befejezésének napja: 2015.10.31
A projekt tervezett összköltsége: 1.998.648.980,- Ft.
A támogatás mértéke: 100%

A projekt célja megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtésével - az elavult épületek elbontásával, új építéssel, felújítással, eszközbeszerzéssel - korszerű, a kompetenciáknak megfelelő intézmény kialakítása, melynek alapját az egyes telephelyek közötti szervezeti és funkcionális integráció adja. A fejlesztés eredményeképpen a kijelölt intézményi feladatok a telephelyi struktúrában letisztulva jelennek meg, a hatékony működést akadályozó párhuzamos szolgáltatások felszámolásra kerülnek.

A projekt főbb tevékenységei:
Mátészalka
Miután a szakmai integráció eredményeképpen a jövőben a műtéti betegellátás súlypontja a mátészalkai székhelyre tevődik át, így szükségszerű, hogy a leromlott állagú, amortizálódott központi tömb korszerűsítése és teljes profiltisztítása megvalósuljon. Egy helyen, ebben a központi „technológiai tömbben" kerülnek elhelyezésre a kiemelt funkciójú, operatív betegellátó osztályok:
- A központi sterilizáló fogja a jövőben teljes egészében kiszolgálni mindhárom telephely igényeit. Ezzel párhuzamosan a fehérgyarmati telephelyen működő központi sterilizáló bezárásra kerül. A meglévő jelenlegi géppark elavult, és önmagában elégtelen kapacitású a közös igények teljesítésére, ezért azok megújítását tervezzük.
- A szülészet-nőgyógyászat a jelenlegi, teljesen leromlott állapotú épületszárnyból átköltözik a központi tömbbe, közvetlenül a műtőblokk és intenzív osztály fölé. Ez a korábbi hosszú és körülményes betegutak lerövidülését jelenti. Miután a jövőben minden szülészet-nőgyógyászati műtét a központi műtőben kerül elvégzésre, így annak kihasználása javul, fajlagos költsége csökken. A régi, korszerűtlen és teljesen leamortizálódott szülészet-nőgyógyászati épületrész lebontásra kerül.
- A központi műtőblokk teljes felújítására kerül sor. Ezen egység funkcionális térkapcsolatai megfelelőek, ugyanakkor állaga nagymértékben leromlott, gép és műszerparkja elöregedett. Ennek megfelelően korszerű eszközök beszerzésére is sor kerül.
- Az intenzív osztály eszközparkja idős, javításuk gyakori és költséges, üzembiztonságuk nem megfelelő. Az érvvényes minimumfeltételeket a jelenlegi gépműszer park nem teljesíti. Ennek megfelelően többek között respirátorok, intenzív ágyak, infúziós pumpák beszerzését tervezzük.
- A központi radiológia optimálisan képes kiszolgálni a fekvőbeteg osztályokat és a földszinten elhelyezkedő járóbeteg ellátást is. Műszerparkja részben elavult, ezért a radiológiai géppark felújítását célozzuk, többek között a radiológia teljes digitalizálásával, mely lehetőséget teremt a teleradiológia bevezetésére az intézményben.
A jelenlegi széttagolt szakrendelői struktúra helyett egységes, központosított járóbeteg-ellátás és betegirányítás kerül kialakításra a központi épülettömb földszinti részén. Ez részben a meglévő szakrendelők felújításával, átépítésével, az ún. átjáró rész beépítésével, valamint a megszűnő régi szülészet-nőgyógyászati épülettömb helyén megépülő új, a központi épületet és az ún. belgyógyászati tömböt összekötő egyszintes szakrendelői épületrész megvalósulásával jön létre. Ide költözik be a jelenleg külön épületben működő központi gyógyszertár.
Mindezek eredményeképpen az ambuláns betegutak lerövidülnek és letisztulnak, minden szakrendelés egy összefüggő épülettömbön belül, szintbeli eltérés nélkül megközelíthetővé válik, a diagnosztikai egységek immár minden szakrendelés számára közvetlenül, rövid úton elérhetővé válnak.
Az épülettömbön belül komplex, teljes akadálymentesítés valósul meg.
A gépjármű és gyalogos forgalom, valamint a mentőforgalom elkülönül.
A belgyógyászat és a neurológia épületei felújításra szorulnak: az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében külső homlokzatát burkolni kell, valamint 2-3 ágyas, saját vizesblokkal rendelkező kórtermek kialakítása szükséges.
A jelenleg külön telephelyen működő tüdőgondozó a 65 ágyas pavilon földszintjére kerül át, így a jelenlegi külső telephely megszűnne. Új digitális tüdőszűrő állomást alakítanánk ki, így e tekintetben is megvalósul a teljes digitalizálás.
Fehérgyarmat
A fehérgyarmati intenzív osztály kialakítását, felépítését tekintve nem felel meg a minimumfeltételeknek. Olyan korszerű intenzív osztály kialakítását tervezzük, mely a közeljövőben képes kiszolgálni az elsősorban belgyógyászati jellegű aktív intenzív kezelésre szoruló betegeket.
Az intenzív osztály átépítését a jelenlegi helyén, alapterületének megnövelésével tervezzük, a meglévő műtői kapacitás terhére, azaz a fehérgyarmati telephelyen a műtők számát csökkentjük.

Konkrét számszerűsíthető adatok:
Építés: 1294 m2
Felújítás, átalakítás: 5408 m2

Projekt elszámolható költségei:
Projekt előkészítés: 70 929 500 Ft
Projekt menedzsment: 27 432 000 Ft
Projektmegvalósítás egyéb költségei: 68 282 000 Ft
Egyéb szolgáltatatás: 20 953 794 Ft
Építés, bővítés: 1 117 013 239 Ft
Eszközbeszerzés: 625 561 467 Ft
Tartalék: 68 476 980 Ft

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB