„MRI diagnosztika energiahatékonyságának fejlesztése Nyíregyházán"

 

Az Intézmény neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Projekt címe: „MRI diagnosztika energiahatékonyságának fejlesztése Nyíregyházán"

Projekt azonosító: KEOP-5.6.0/E/15-2015-0004

Támogatási összeg: 535.149.751 Ft

A támogatás intenzitás: 100%

A projekt szakmai tartalma:

A Kedvezményezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legjelentősebb egészségügyi szolgáltató, mely következtében a megyei egészségügyi ellátórendszer működtetésében a legjelentősebb szereplőnek tekinthető. Ezen belül is kiemelkedő jelentőségű az MRI diagnosztika, hiszen a hatékony és gyors gyógyító tevékenység nyújtása elképzelhetetlen korszerű és megbízható diagnózisok felállítása nélkül.

Jelen Projekt keretében beszerzésre kerülő korszerű MRI-berendezés biztosítja, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybe vevők olyan pontos diagnózist kapjanak, amely alapját képezi a hatékony kezelésnek és minél gyorsabb gyógyulásnak.

A Projekt eredményeképpen beszerzésre kerülő eszközök hatékonysága - a precíz diagnózisok felállításának lehetőségén túl - rendkívül energiatakarékos üzemeltetésben is megnyilvánul, tekintettel arra, hogy a cél olyan berendezés beszerzése, melynek napi fogyasztása legfeljebb 330 kWh, amely mintegy 39%-os megtakarítást jelent a Projekt megkezdésékor meglévő állapothoz képest.

Az alacsonyabb energiafelhasználás következtében a megtakarított energiamennyiség mintegy 28,9 tonna/év üvegházhatású gáz keletkezését előzi meg, amely jelentős mértékben hozzájárul a környezeti fenntarthatósági célok eléréséhez és a korszerű, környezetbarát egészségügyi ellátás biztosítását célul kitűző "zöld kórház" koncepció megvalósításához.

Eszközbeszerzés – Meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkező MR berendezés beszerzése és működtetése - feltételes közbeszerzés útján

Projektmenedzsment: projekt megvalósítás megfelelő szakmai, eljárásrendi, stb. szempontú megvalósításának biztosítása.

Tájékoztatás és nyilvánosság: a Projekt összköltségéből adódóan a legnagyobb csomag kerül megvalósítása feltételes hatályú közbeszerzési szerződés alapján.

Közbeszerzési tanácsadás: kötelező, hivatásos közbeszerzési tanácsadó útján megbízási szerződés szerint.

Projekt fizikai zárása: 2015.december 31.

Záró kifizetési kérelem várható benyújtása: 2015. december 28.

Projekt pozitív hatása:

A Projekt eredményeképpen beszerzésre kerülő eszközök hatékonysága - a precíz diagnózisok felállításának lehetőségén túl - rendkívül energiatakarékos üzemeltetésben is megnyilvánul, tekintettel arra, hogy a cél olyan berendezés beszerzése, melynek napi fogyasztása legfeljebb 330 kWh, amely mintegy 39%-os megtakarítást jelent a Projekt megkezdésékor meglévő állapothoz képest.

Az alacsonyabb energiafelhasználás következtében a megtakarított energiamennyiség mintegy 28,9 tonna/év üvegházhatású gáz keletkezését előzi meg, amely jelentős mértékben hozzájárul a környezeti fenntarthatósági célok eléréséhez és a korszerű, környezetbarát egészségügyi ellátás biztosítását célul kitűző "zöld kórház" koncepció megvalósításához.

Jelenlegi helyzet:

1) Projekt: A Projekt keretében beszerzésre kerülő MRI-diagnosztikai berendezés 2015. december 2. napjával üzemképes állapotban a Kedvezményezett Kórház rendelkezésére áll. A Projekt keretében lecserélésre került MRI-eszköz a jogszabályi előírásoknak való selejtezése 2015. november 30. napján megtörtént.

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB