Jósa András Sürgősségi Központ Projekt - TIOP-2.2.2.-08/2-2010-0003

A projekt kezdete: 2010.12.01

A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2015.10.31.

A projekt tervezett összköltsége 688.313.332.- Ft

A támogatás mértéke 90%.

A pályázat a középtávú Jósa András Pólus Program szerves részét képezi. A folyamatosan biztosítandó háttérszakmák felé 2 közvetlen folyosóval rendelkező önálló kubaturális egység, és 3/5 mentő befogadására alkalmas fedett/aszfaltozott mentőbeálló (Sürgősségi Betegellátó Centrum) jön létre, valamint a Tömbkórház projekt keretében épülő gyerektömb tetején heliport kerül kialakításra.

Konkrét célok, számszerűsíthető adatok:

  • 1473 m2 új kórházi kubatúra építése
  • bontás összesen 1.340 m2
  • egykapus beléptetési rendszer

Főbb tevékenységek:
1. Projektmenedzsment működtetése: tekintettel a projekt nagyságára és komplexitására, a fejlesztés megvalósításához a pályázó olyan projektcsapatot alakított ki, melynek tagjai rendelkeznek a projekt sikeres megvalósításához szükséges megfelelő végzettséggel, tapasztalattal és szakmai gyakorlattal.
2. Nyilvánosság biztosítása
3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások biztosítása (jog, könyvvizsgáló, közbeszerzői tanácsadói):
4. Közbeszerzési eljárások lefolytatása: a legjobb minőség és a költséghatékonyság alapján a tervezést, műszaki ellenőrzést, kivitelezést, a gép-műszer és info-kommunikációs eszközök szállítását végző alvállalkozó kiválasztása – közbeszerzési és jogi tanácsadó mint külső szolgáltató bevonása mellett – közbeszerzésen belül történik, minőség, megbízhatóság, korábbi referenciák, ár-érték arány megléte alapján.
5. Az engedélyes tervdokumentáció kidolgozása a pályázati útmutatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások szerint
6. Kiviteli tervek elkészítése és tervezői művezetés, ehhez közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott tervező áll rendelkezésre
7. Építési beruházás, kivitelezés – a jelenleg 4 épületben és 5 helyszínen (SBO; Traumatológiai Állomás/műtők és ITO-fekvőbeteg részleg; Gyermek sürgősségi részleg; CVC), rossz kubaturális körülmények között elhelyezkedő sürgősségi ellátási funkciók egy kubaturális egységbe (zárt folyosókkal összekötött, egymás közvetlen szomszédságában lévő épületegyüttes + CVC) kerüljön. Minden szakmai területen megteremtődik annak a lehetősége, hogy a betegek egy épületegységben, a lehető legrövidebb távolságon belül (max. cca. 20 m) és idő alatt részesüljenek ellátásban. A triage funkcióval rendelkező vizsgálók, a kiemelt kezelő, a fekvőbetegeket ellátó részleg és az ITO egy, a fent említett kubaturális egység alapját képező épületben nyer elhelyezést, így optimálisan kihasználhatók a sürgősségi ellátásban használatos műszerek, továbbá kiépíthető egy betegbarát környezet is. 3 fedett és 5 aszfaltozott mentőbeálló kialakításával és katasztrófa helyzetekben használt helikopterek fogadására is alkalmas heliport megépítésével teljesítjük a legmagasabb progresszivitási szintnek megfelelő sürgősségi betegfogadási feltételeket.
Az intézmény egyes szakmai területei lehetőséget kapnak arra, hogy a partnerekkel egyeztetve olyan konszenzuson alapuló betegutakat dolgozzanak ki, amellyel optimalizálható a betegellátás, és minden beteg a lehető legrövidebb idő alatt adekvát ellátásban részesül. A szakma kiemelten kezelte a mentővel és helikopterrel érkező politraumatizált betegek útját a diagnosztikai egységekig; a sokktalanítóig, kiemelt kezelőig és az intenzív részlegig.
A Központ kialakításával funkcionális és szakmai centralizáció is megvalósul. Működés tekintetében megszűnik a pavilonrendszer és egykapus beléptető rendszer jön létre. A fejlesztéssel az intézmény törekszik a mátrix típusú működtetés kialakítására.
A korábbi tervektől eltérő épület kialakításának okait az MT-ben mutatjuk be.
8. Eszközbeszerzés: a gép-műszerfejlesztés a hatályos minimumrendeletnek való megfelelést célozza, valamint az új terápiás kihívások hátterét kívánja biztosítani.
9. Informatikai fejlesztés: cél a már meglévő, HEFOP 4.4. pályázattal megvalósított beruházás továbbfejlesztése, a telemedicina alkalmazások kibővítése, olyan egyéb fejlesztések, melyek segítségével biztosítottá válik, hogy a távolról dolgozó orvos hozzáférjen a szolgáltató gépen lévő betegadatokhoz. Ugyancsak fontos az intézmény informatikai rendszerének fejlesztése, ennek részleteit az MT tartalmazza. Az IT fejlesztéssel cél többek között a széles partneri együttműködések megteremtése és fenntartása.
Az e-kapcsolatok kiépítésével, a telemedicina és a telekommunikáció fejlesztésével célunk megteremteni többek között a leletezés hatékonyságát. A kialított – a meglévő rendszerrel 100%-ban kompatibilis – informatikai rendszer segítségével biztosítjuk a folyamatos kapcsolattartást és összeköttetést az osztályok, a családorvosok és a külső partnerek között.

Projekt elszámolható költségei:

  • Projektmenedzsment: 29.759.600.- Ft
  • Egyéb szolgáltatás: 6.000.000.- Ft
  • Építési, bontás: 536.182.595.- Ft
  • Eszközbeszerzés:89.668.915.- Ft
  • Tartalék: 26.702.222 Ft
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB